Silvia Saparová: Instantná prítomnosť

Nový autorský dialóg s médiom fotografie

Pistoriho Palác, 1. poschodie

Finisáž výstavy spolu s komentovanou prehliadkou prebehne 28. 8. 2021, 17.00


Silvia Saparová pokračuje v dlhodobom koncepčnom prístupe vo svojej tvorbe, pričom prirodzene prechádza z práce so stredoformátovou kamerou k experimentu s instantným fotoaparátom. Z experimentu vzniká v procese nový autorský prístup, kedy Saparová preberá špecifické vlastnosti tohoto média, transformuje ich a prehlbuje o metafyzický význam. Ako jedna z mála tak využíva primárne konzumný materiál na pretlmočenie existenčných odkazov skrz zachytávanie neviditeľnej každodennosti. Instax sa pre ňu stáva nielen náhodou a nutnosťou, ale predovšetkým aktívnou reflexiou.

Dennodenné zachytávanie predmetov spotrebného života navodzuje vo výsledku nové roviny vnímania a nazerania na centrálny motív, ale aj na jeho spracovanie. Základnou formou zobrazovanej skutočnosti skrz instantný materiál sa stáva prechodnosť a viacvýznamovosť. Autorka týmto postupom odhaľuje čas ako trvanie, ale zároveň aj ako bezprostredné zadržanie minulého a jeho následnú anticipáciu. Instatná prítomnosť je v okamihu zachytenia absolútna a koncentrovaná na fotografický materiál.

Repetícia v zdvojovaní záberov odkazuje k prežívaniu ako k stavu, ktorý svoje pôsobenie nepretržite premiestňuje. Situácie blízke nerovnováhe vyvažuje špecifická snová farebnosť, ktorá fotografované zjemňuje a zároveň odkazuje k téme telesnosti, ktorá je typická pre autorku.

Vystavené fotografie môžeme chápať ako dvojitý proces zhmotnenia. Prvé zhmotnenie predstavuje situáciu, kedy sú fyzické objekty, teda realita, tlmočené skrz prepojenie oka a fotoaparátu v akte stlačenia spúšte do automaticky nastaveného Instaxového výtlačku – instantnej fotografie. Tá následne prebieha ďalšiou fázou svojej realizácie – vyvolávaním a ustálením obrazu, ktoré prebiehajú mimo ľudský dosah. Druhé zhmotnenie predstavuje zväčšenie obrazového poľa fotografie do veľkoformátových printov. Autorka tak vo výsledku odkrýva charakter a nuansy instantného materiálu, ktoré je možné pozorovať a identifikovať práve až po zväčšení jeho rozmerov a po oprostení od plastového nosiča.

Vyabstrahovaním esencie instantného materiálu prináša Saparová pre diváka novú priestorovú, ale aj fyzickú skúsenosť. Podnecuje k prehodnoteniu toho, čo znamená instantný materiál v zmysle okamžitosti a toho, čo tvorí instantnú prítomnosť.

Ema Lančaričová


facebook

IG: silviasaparova