Scripts of the Shifting Bodies

Výstava diplomových prác Katedry intermédií VŠVU z roku 2020 vznikla ako prvý krok dlhodobej spolupráce Kunsthalle Bratislava a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Odprezentujú sa na nej diela minuloročných absolventov a absolventiek, ktoré z dôvodu pandemickej situácie nemali možnosť byť predstavené verejnosti v minulom roku.

Umelci a umelkyne: Dorota Brázdovičová, Ondřej Houšťava, Matúš Pisarčík, Dušan Prekop, Andrea Rošková

Kurátorka: Lýdia Pribišová

Kunsthalle LAB, Bratislava


Prezentovaných autorov a autorky spája záujem o introspekciu, pohľad do seba, cez ktorý však pozorne sledujú svet. Telesnosť v ich tvorbe sa hlási o slovo ako psychosomatická konzekvencia fungovania v spoločnosti presýtenej informáciami, kapacity našej pozornosti, tlaku na výkon a na neustálu prácu. Byť stále k dispozícii a reagovať. Hľadajú stratégie vyrovnávania sa s touto situáciou, od eskapizmu, cez pomenovanie tabuizovaných javov, ironizáciu, ritualizáciu...


Viac info: kunsthallebratislava.sk/event/scripts-shifting-bodies

Plagát k výstave katedry intermédií v Kunsthalle Bratislava Scripts of the Shifting Bodies