Scherzovci. reštaurovanie rodinného portrétu

Prezentácia postupu reštaurovania veľkorozmerného skupinového portrétu rodiny obchodníka Filipa Scherza de Vaszója.

Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava


Dielo reštaurovali: Anna Gregová, Barbara Davidson
Kurátorka: Jana Luková

V roku 2018 nadviazala Galéria mesta Bratislavy spoluprácu s Historickým múzeom a Maďarskou akadémiou výtvarných umení v Budapešti. Jej cieľom bola príprava medzinárodného výstavného projektu, ktorý by predstavil dielo a aktivity pôvodom talianskeho umelca pôsobiaceho v Uhorsku a krátko aj v historickom Prešporku – Jakuba Marastoniho (1804 Benátky – 1860 Pešť).

Okrem predpokladaného hosťovania putovnej výstavy, ktorá sa pre pandémiu zatiaľ neuskutočnila, bolo našou úlohou aj re-reštaurovanie jedného z najvýznamnejších Marastoniho diel – veľkorozmerného skupinového portrétu rodiny obchodníka Filipa Scherza de Vaszója, ktorý je od roku 1959 súčasťou našich galerijných zbierok. Tohto časovo i odborne náročného zásahu sa v roku 2019 ujali reštaurátorky a dlhoročné pracovníčky GMB Barbara Davidson a Anna Gregová. Časom sa do projektu okrem realizačného tímu galérie zapojili aj ďalší odborníci, čím vznikol komplexnejší obraz o tomto ikonickom diele z obdobia biedermeiera.

Cieľom tejto komornej výstavy je prezentovať postup reštaurátorského zásahu a materiálovo-technickú analýzu skladby diela, ktorú realizovala Zuzana Machatová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Okrem skupinového portrétu rodiny Filipa Scherza do nej zahrnula aj ďalší solitér zo zbierky GMB – portrét pátra Karola Scherza. Jej prieskum sa zameral na porovnanie stratigrafie a materiálového zloženia farebných vrstiev diel metódami mikroskopie a FTIR spektroskopie. Optické prieskumy na báze infračerveného žiarenia od Patrika Farkaša z Univerzity Palackého v Olomouci zasa významne prispeli k objasneniu problematiky maliarskeho stvárnenia pátra Karola Scherza.

V neposlednom rade sme vďaka historickému výskumu zistili aj nové genealogické súvislosti a upresňujúce poznatky o členoch rodiny Scherzovcov a ich postavení v rámci prešporských finančných a spoločenských mestských elít. Elene Kurincovej z Múzea mesta Bratislavy, ktorá sa tejto téme dlhodobo venuje, sa podarilo potvrdiť či vyvrátiť niektoré doterajšie hypotézy ohľadne identifikácie viacerých zobrazených členov rodiny.

Viac informácií na www.gmb.sk