Rastislav Podhorský

Samostatná výstava pedagóga VŠVU

Urban Gallery, Pescara, Taliansko


kurátor: Massimiliano Scuderi

Pri tejto príležitosti bude publikovaná aj monografia s názvom The rest of things.