Projekt Dvojstrana pokračuje aj v roku 2023!

Akademická knižnica VŠVU, Katedra teórie a dejín umenia a Galéria Medium pre Vás medzi marcom a decembrom pripravia päť podujatí venovaným knihe a textu ako autorskému umeleckému vyjadreniu a objektu vo výtvarnom umení. Hosťami a hostkami budú Tomáš Klepoch, Palo Čejka, Zuzana Husárová, Dana Tomečková, Andrej Dúbravský a Juraj Horváth. Konkrétne termíny budeme zverejňovať priebežne, stay tuned!

 

 


 

Dvojstrana 032023 plagát

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia