Prach, dôkaz času a tvaru

Prach, dôkaz času a tvaru cez metaforu garáže prezentuje potenciálne možnosti odpovedí na otázku – Čo nás formuje alebo deformuje?

v Kultúrnom dome (Baráku), Medné, Led. Rovne (Z dôvodu performatívneho otvorenia Vás prosíme prísť presne v čas otvorenia.)

autor: Stanislav Krajči
kurátorka: Nina Vidovencová


"Neostáva mi nič iné, len opäť otvoriť tie dvere na garáži… Garáž je pre mňa históriou vzťahov, je to symbol, pri ktorom sa rozpamätám, je kombináciou nástrojov, ktoré svojím chaotickým usporiadaním ponúkajú možnosť, že náhodne objavím niečo s čím som nerátal. Kombinácia súvislostí a vzťahov. Opravme si vzťahy, defekty, naša garáž je otvorená. Nastáva neustály proces obmienania nástrojov, materiálov, telesnosti priestoru. Vchod, oceľový zámok, odomknutie. Dvere priložím kameňom. Opätovná reflexia nového.”

Stanislav Krajči


Prach, dôkaz času a tvaru cez metaforu garáže prezentuje potenciálne možnosti odpovedí na otázku - Čo nás formuje alebo deformuje? Garáž, autor vníma ako metaforu pravidelne meniaceho sa priestoru, obsahu i času s potenciálom sledovania jeho východísk, Skúma jej vizuál, štruktúry, obsah či malé detaily, ktoré pre neho predstavujú fragmenty identít, tradícií, rituálov, dogiem a jazykov. Dôraz kladie na zmenu samotného času v neustále meniacom sa priestore. Prach je nástrojom chaosu kvôli nezrozumiteľnosti minulých stôp. Je nepatrný, všadeprítomný, takmer nepostrehnuteľný a pritom veľavravný. Väčšinou si ho spájame so zabudnutím alebo úpadkom. Avšak súčasne vytvára nepretržité momenty stávania sa a rozpadu, pričom je prostriedkom a zároveň priestorom neviditeľných premien. Site-specific zvuková inštalácia od Stanislava Krajčiho nie je len znakom rozpamätávania a zabudnutia, ale vizualizáciou jemných vzťahov medzi nadobudnutím formy cez krehké impulzy a trvalím formovaním tradície.

Fb event

Z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.