Písanie odborných textov v angličtine – webinár

Účastníci webináru sa oboznámia s funkciami systému Writefull. Nástroja navrhnutého na korektúry odbprných textov v angličtine.

online


Bližšie informácie a prihláška:

www.aib.sk/seminare/803-seznamte-se-writefull

Na webinári kolega Vojtěch Karen z Albertina icome Praha prakticky predvedie jednotlivé nástroje zo sady Writefull Suite vrátane nového Full Edit. Určené sú na korektúru odborných textov v angličtine: článkov, kníh, dizertačných prác atď. Korigujú gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkciu, pravopis a štylistiku. Full Edit pracuje na úrovni fráz a viet.

Viac informácií na www.aib.sk/novinky/2358-writefull-full-edit