Peter Augustovič

Výstava predstavuje tvorbu Petra Augustoviča z prierezového hľadiska aktuálnych osobných tendencii v porovnaní z ustáleným cyklom rozmerných grafických sieťotlači.

Vernisáž: 5. 10. 2019 o 17.00, Renesančný kaštieľ Galanta

Kurátor: Róbert Makar (SK) 

Trvanie výstavy: 6. 10. 2019 – 3. 11. 2019

Peter Augustovič

Koncept-Duch výtvarného diela Petra Augustoviča obsahuje pôvodnosť-jedinečnosť, ktorú umelec svojím procesom tvorby, do diela vkladá. Na konci 20. storočia sa umelci ocitli v neľahkej pozícii rekontextualizácie svojich východísk a hľadania novej autentickosti tvorivých princípov. Na výstave tak diváci uvidia široký diapazón invenčných a obsahových prístupov v tvorbe, ktoré sa vyvliekajú z jednoznačných formálnych kategórií. Spoločným menovateľom týchto rozdielnych prístupov-postupov je vždy hľadanie nového významu-konceptu výtvarnej tvorby-výtvarného umenia.

Robert Makar