Per aspera ad astra

Site-specific inštalácia Jozefa Piláta doktoranda v Ateliéri vvv na katedre Intermédií a Márie Janušovej doktorandky na katedre Teórie a dejín umenia.

Foyer a Átrium Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici


Kurátorka: Mária Janušová

Pre Foyer a Átrium Galérie Jozefa Kollára vytvára Jozef Pilát site-specific multimediálnu inštaláciu nazvanú Per aspera ad astra. Tento latinský výraz, voľne preložiteľný ako cez prekážky ku hviezdam, naznačuje symboliku, ktorú je možné nájsť v Pilátovej tvorbe: rastlinný motív, tŕnie, ťažká manuálna práca, práca s pôdou, ťažba, vyzdvihovanie nechceného (odpadu, buriny). Monumentálnu inštaláciu Jozefa Piláta v Galérii Jozefa Kollára tak bude možné vnímať aj v rámci historického kontextu štiavnického regiónu. Kurátorkou výstavy je Mária Janušová. Výstava potrvá do 5. decembra 2021.


FB event