Pecha Kucha: 1. prezentácia diplomových projektov Katedry vizuálnej komunikácie

Pozývame Vás na prvú prezentáciu rozpracovanosti tohtoročných magisterských diplomových projektov na Katedre Vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prezentácia sa uskutoční formou tzv. PechaKucha.

13. marec 2020, 17.00
Art Books Coffee, Baštová 6/B, Bratislava

Pecha Kucha KVK

Čo je vlastne PechaKucha?
Rozprávanie, alebo tiež “kecanie”, je doslovný preklad spojenia PechaKucha (pre tých z Vás, angličtine naklonených, tiež chit-chat). Idea podujatí PechaKucha Night skrsla v hlavách dvoch architektov – Astrid Kleinovej a Marka Dythama – v Tokiu v roku 2003. Zámerom formátu je priniesť divákom produktívne, zaujímavé alebo prekvapivé myšlienky prostredníctvom projekcií obrázkov. Prvotnou myšlienkou PKN bolo prinútiť architektov, aby neviedli dlhé a často monotónne monológy. Samozrejme, podobný problém možno badať aj v iných oblastiach umenia a kultúry.

Čo je výnimočné na PechaKucha prezentácii?
Účinkujúci stoja pred neľahkou úlohou predstaviť 20 vizuálnych materiálov, avšak všetko bez zbytočných rečí. Na “obkec” každého obrázku majú totiž len 20 sekúnd. Práve tento timing má preveriť ich schopnosť zaujať diváka, a pritom ho niečomu naučiť, alebo ho s niečím oboznámiť. Podľa zakladateľov platformy dobrú PK prezentáciu robí to, že odhaľuje nečakaný talent a myšlienky.
@PechaKuchaNight