Pavel Baghy: NIGHT LIGHT

Galéria Národnej banky Slovenska predstavuje v spolupráci s VŠVU druhú sólo výstavu v tomto roku. Je ňou výstava začínajúceho vizuálneho autora Pavla Baghyho „Night Light“, ktorá je prístupná pre verejnosť v čase otváracích hodín Národnej banky Slovenska na ulici Imricha Karvaša 1 v Bratislave, v dňoch od 11. apríla do 29. júna 2023.

Kde:

Kedy:

  • Trvanie výstavy:

    • od 11.4.2023 do 29.6.2023

 


O výstave

Výstava mladého absolventa Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave poukazuje na umelé/nočné osvetlenie zobrazovaných scenérií a figúr. Prezentuje výber z dvoch maliarskych cyklov – Digital Ruin (2022) a Artificial Landscape (2020) doplnené o jeden dátumom starší obraz Iceberg, after C. D. F. (2018) a tri staršie figurálne obrazy, v ktorých dominuje umelé nočné osvetlenie. Spolu však vytvárajú kompaktný celok maliarskych diel inštalovaných v dvoch výstavných priestoroch galérie.

 

Artificial Landscape
Pavel Baghy: Artificial Landscape.
Where is the mind
Pavel Baghy: Where is the mind.
Digital ruin I
Pavel Baghy: Digital ruin I.

Selekcia diel v kurátorskom koncepte Andreja Jaroša prezentuje klasickú maľbu olejovými farbami. Autor vo svojich dielach cielene manipuluje výjavy deštruovanej architektúry a krajiny, ktoré sú digitálnym obsahom správ a článkov nielen v printoch, ale aj na internete. V zobrazených výjavoch sa tak postupne vytráca ich pôvodný dokumentárny zámer a vytvára sa abstrahovaná, schematická forma. V dielach sa stiera akákoľvek konkrétnosť, ale zároveň si podvedome ponechávajú niečo z charakteru a atribútov pôvodného reálneho priestoru. Vo svojej tvorbe experimentuje tak po ideovej, ako aj technologickej stránke a pre jeho tvorbu sú typické presahy digitálneho a zároveň i analógového sveta, predovšetkým klasickej maľby a digitálneho obrazu.

Okrem voľnej autorskej tvorby Pavel Baghy participoval na vytváraní vizuálnych efektov pre slovenské a české filmy – Martin a tajomstvo lesa (2021, réžia: Peter Okroupec), Svetlonoc (2022, réžia: Tereza Nvotová) a pripravovaného filmu Ema a Smrtihlav (2023, réžia: Iveta Grófova).

 


 

Virtuálna prehliadka