OPORA: Stoličky v postkonceptuálnom umení

Srdečne Vás pozývame na výstavu, ktorá nesie názov “OPORA” a venuje sa téme stoličky v umení. V Galérii Tabačka v Košiciach od 26.6.2024


Kde:

Kedy:

  • Otvorenie:  25. 6. 2024, od 19:00

  • Trvanie:  27. 6. 2024 – 15. 7. 2024

 


Vystavujúci*e:

  • Martin Derner, Terézia Ďurišová, Adam Galko, Juraj Hromec, Stanislava Hudecová, Pavla Sceranková, Patrik Šalata, Boris Vaitovič, Lívia Vereščáková, Nicholas Wintzler a ďalší.

Tím:

  • Robert Bernáth, Dominika Moravčíková

 


Anotácia:

Galéria Tabačka pozýva na poslednú výstavu pred letnou pauzou, ktorá nesie názov “OPORA” a venuje sa téme stoličky v umení. Stoličky ako dizajnové či úžitkové predmety sú nevyhnutnou súčasťou ľudského života a azda aj preto sa v súčasnom umení často využívajú ako východisko k otváraniu rozličných tém, či už ako ready-made, alebo objekty od začiatku tvorené s umeleckým zámerom. Nepochybne, zásluhu na tejto obľube má aj ikonická práca konceptuálneho umelca Josepha Kosutha (nar. 1945), považovaná za kľúč k chápaniu konceptuálnej a postkonceptuálnej praxe. Výstava OPORA prierezovým spôsobom priblíži trendy v umení, ktoré sa prejavili v objekte stoličky, a v neposlednom rade tiež nahliadne samotnú stoličku ako nenápadný kultúrny fenomén, ktorý dokáže v podobe postkonceptuálneho umenia rozprávať rôzne typy príbehov a komentárov.

 

OPORA v Tabačka Kulturfabrik - banner

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.