Obhajoby dizertačných prác

Pozývame vás na obhajoby dizertačných prác v mesiaci máj a jún

Mgr. art. Michal Huba

Slovo a obraz

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie/študijný odbor umenie sa bude konať dňa 3. mája 2022 o 13:00 v Stredoeurópskom dome fotografie, Prepoštská 4, Bratislava.


Mgr. art. Miroslav Žolobanič

Mesianizmus a umenie

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie/študijný odbor umenie sa bude konať dňa 6. mája 2022 o 9:00 v Divadle K, Palackého 5, Bratislava.


Mgr. art. Matej Pospíšil

Membránové konštrukcie, Architektúra ľahkých konštrukcií

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe architektonická tvorba/študijný odbor umenie sa bude konať dňa 26. mája 2022 o 9:00 vo Vývojovej dielni, Priemyselná 1/A, Trnava.


Mgr. Peter Baumann

Stratégia dizajnu

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn študijný odbor umenie sa bude konať dňa 27. mája 2022 o 9:00, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta, D-112 – Ateliér prof. Š. Kleina


Mgr. art. Júlia Jurinová

Textilný objekt a jeho intermediálne presahy

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn/študijný odbor umenie sa bude konať dňa 3. júna 2022 o 10:00, Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava


Mgr. art. Marek Burcl

Budúcnosť povrchu po zmiznutí (rozmeru)

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie/študijný odbor umenie sa bude konať dňa 10. júna 2022 o 10:00 Galéria 19, Lazaretská 19, Bratislava


Mgr. art. Žofia Dubová

Miesta mimo a(lebo) geografia imaginácie

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie/študijný odbor umenie sa bude konať dňa 10. júna 2022 o 13:00, Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2, Bratislava


Mgr. art. Jana Dušková

Výskum umeleckých diel s využitím metód spektrálneho zobrazovania

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe reštaurátorská tvorba/študijný odbor umenie sa bude konať dňa 16. júna 2022  o 9:00, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, č. dv. H-135


Mgr. art. Ingrid Ondrejičková Soboslayová

Reštaurovanie a konzervovanie súboru hrobových textílií z Baziliky Sv. Egídia v Bardejove so zameraním na paličkovanú čipku

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe reštaurátorská tvorba/študijný odbor umenie sa bude konať dňa 16. júna 2022  o 11:00, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, č. dv. H-135


Mgr. art. Matúš Bišťan

Transformácie modulárnych systémov

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe architektonická tvorba/študijný odbor umeniesa bude konať dňa 30. júna 2022  o 9:00, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, č. dv. H-220