Nulový dopad

Udržateľná móda vo vzdelávaní

Miesto:

Satelit, galéria dizajnu SCD,
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Otváracie hodiny:

utorok 10.00 – 18.00, streda – nedeľa 13.00 – 18.00

Trvanie:

24. január 2020 – 26. február 2020

Vernisáž:

23. január 2020 (štvrtok) o 18.00

Komentovaná prehliadka:

23. január 2020 (štvrtok) o 18.00

Vystavujúci:

KTT VŠVU – Dominika Párnická, Natália Repkovská, Michaela Turanská, Juliana Brnáková, Maja Božović, Barbora Peuch, Zuzana Šebeková
AOTD FUD UJEP – Monika Pizurová, Aleks Yakoubovskaya, Lukáš Duong, Zdeněk Holeček

Kurátori výstavného projektu:

Mgr. art. Barbora Peuch ArtD. a Dipl. Des. Zuzana Šebeková ArtD.

Dramaturgia a koncept výstavy:

MgA. Jan C. Löbl a Mgr. art. Barbora Peuch ArtD.

image 14205

Udržateľná móda sa čoraz viac stáva reálnou súčasťou našich životov. Tento pojem prekročil hranicu teórie, postupne sa popularizuje a predstavuje reálnu alternatívu k tzv. „fast fashion“ - rýchlej móde, ktorá svojím modus operandi neničí iba ekosystémy, ale mimoriadne negatívne vplýva i na zdravie a spoločnosť ako takú.

Výstava predstavuje aktuálne prístupy vo vzdelávaní v odbore odevného a textilného dizajnu dvoch vysokoškolských pracovísk – Ateliéru odevného dizajnu VŠVU v Bratislave a Ateliéru oděvního a textilního dizajnu UJEP v Ústí nad Labem.

Na príklade vzdelávaco-dizajnérskeho projektu Nulový Dopad vytvoreného na základe iniciatívy WEARME FASHION prezentujeme širší kontext individuálnych autorských prístupov v rámci tvorby udržateľnej módy ako i potrebu inovácie vzdelávania v kontexte a intenciách vývoja a smerovania výroby a spotreby sektora. Cieľom projektu je rozšíriť teoretické a praktické poznatky v súlade s trvalo udržateľnými princípmi výroby v textilnom priemysle. Spolupráca pedagógov a študentov odevného dizajnu zo Slovenska a Čiech s talianskymi výrobcami textilu vytvára dôležitú platformu pre zdieľanie a podporu udržateľných prístupov v tvorbe odevného dizajnu.