New Visegrad Photography

Srdečne vás pozývame na výstavu New Visegrad Photography, ktorá je jedinečnou iniciatívou predstavujúcou tvorbu mladých talentovaných fotografov – čerstvých absolventov umeleckých vysokých škôl z vyšehradského regiónu. V záujme rozširovania stredoeurópskej kultúrnej spolupráce bolo okrem krajín V4 prizvané aj Srbsko.

Plagát k výstave New Visegrad Photography