New Glass Folder

Tradičné technológie maľby na sklo, pri zachovaní individuálneho prejavu nezávislého od technologických postupov zaužívaných v priemyselnej výrobe

Miesto konania:

Oravská Galéria, Malá výstavná sieň Župného domu
Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubín

Kurátori výstavy:

Eva Ľuptáková, Palo Macho

Vernisáž:

20. júna 2019, 16:30

Vystavujúci autori:

Pavol Barkóci / Žofia Dubová / Jana Hojstričová / Paulína Chrenková / Song Mi Kim / Dávid Kurinec / Kristína Ligačová / Palo Macho / Ján Mýtny ml. / Richard Szabados / Patrícia Šichmanová 

Výstava diel jedenástich umelcov prevažne mladšej generácie pod názvom New Glass Folder je pokračovaním tematických výstav, ktoré začali v roku 2017 výstavou Vedieť- Vidieť- Maľovať v Galérii Medium v priestoroch VŠVU v Bratislave. Táto výstava bola v tomto roku reinštalovaná v doplnenej koncepcii vo švédskom centre skla  The Glass Factory, Boda Museum. V apríli bola otvorená výstava Obrazy zachytené v skle v dánskom Hempel Glasmuseu. Prezentovaný je kurátorský výber šestice autorov, ktorí nepracujú iba so sklom, alebo nepracujú prioritne so sklom a hľadajú prepojenie svojho konceptu aj v skle.  Všetky tri výstavy sa sústreďujú predovšetkým na obrazy zo skla, v skle a na skle. 

Výstava New Glass Folder potvrdzuje začiatok rozvíjajúceho sa kresbového, maliarskeho a fotografického záznamu na skle, podporovaného interdisciplinaritou študijných programov na VŠVU v Bratislave. Snahou je využívať tradičné technológie maľby na sklo, pri zachovaní individuálneho prejavu nezávislého od technologických postupov zaužívaných v priemyselnej výrobe. Princípom ateliérového / štúdiového skla, nech sa už realizuje kdekoľvek, je experimentovanie so sklárskymi technológiami maľby prekrývaním farebných plôch, keramickými obtlačkami, chemickým a mechanickým odoberaním maľovaných vrstiev, pieskovaním, experimentovaním s taviacou a vypaľovacou teplotou a prepaľovaním zrkadiel takým spôsobom, akým si to môže dovoliť výtvarník. Ojedinelý experimentálny prístup je prezentovaný autorom aj v technológii brúseného a lešteného skla technologicky náročnou kombináciou sklenej optickej hmoty, fúkaného tvaru s glycerínom. Tieto objekty okrem vlastného vnútorného optického efektu vytvárajú farebné priemety na okolitých vertikálnych plochách.

Výstava potrvá do 1. 9. 2019
Otvorené ut – ne od 10:00 do 17:00

New Glass Folder