Navštív prvý Digitálny Prieskum VŠVU!

Digitálny Prieskum VŠVU je internetový priestor vytvorený pre semestrálne práce študentov VŠVU z dôvodu súčasnej krízy a zrušeného Letného Prieskumu.

Kolektívna výstava študentských semestrálnych prác
bude zverejnená 22. 5. 2020 o 9:00 na www.digitalnyprieskumvsvu.sk

Za touto iniciatívou stojí študent VŠVU Viktor Kováč, ktorý vytvoril instagramový profil https://www.instagram.com/digitalnyprieskumvsvu/?hl=sk a pre zvýšený záujem zo strany študentov aj webovú platformu www.digitalnyprieskumvsvu.sk

Na základe vyplnenej prihlášky, ktorú študenti nájdu na webe Digitálneho Prieskumu sa môžu dobrovoľne prihlásiť a vystavovať svoju semestrálnu prácu na internete pre najširšiu verejnosť. Podanie prihlášok je limitované v rozpätí 11. 5. 2020 – 17. 5. 2020.

Pre končiace bakalárske a magisterské ročníky bude vytvorený 2. termín zverejnenia semestrálnych prác. Podanie prihlášok bude umožnené v dňoch 18. 8 .2020 – 24. 8. 2020.  

Prosíme všetkých študentov aby z vlastnej iniciatívy dodržali čas podania prihlášky. Prihlášky podané po deadline nebudú spracované a zverejnené.

Počas celého roku môžu študenti VŠVU označovať svoje instagramové príspevky #digitalnyprieskumvsvu a tak sa zúčastniť stálej digitálnej výstavy tvorby študentov VŠVU na Instagrame.

Tatrabanka-logo