Myslieť globálne, tvoriť lokálne

Srdečne pozývame do Pistoriho paláca na výstavu Myslieť globálne, tvoriť lokálne, ktorá je vyústením rovnomenného medzinárodného projektu realizovaného v rokoch 2019 – 2021 na bratislavskej VŠVU.

Kde:

Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava


Kedy:

Vernisáž: 5. 12. 2022 o 17. 00 hod.

Trvanie: 6. — 19. 12. 2022


Vystavujúci:

  • Jozef Bajus
  • Blanka Cepková
  • Beáta Gerbocová
  • Raija Jokinen
  • Karol Pichler
  • Atsuko Sasaki
  • Anna Štajglová
  • Jana Zaujecová
  • Ateliér Textilnej tvorby v priestore; VŠVU Bratislava

Kurátorka:

Naďa Kančevová


Výstava medzinárodného projektu súčasnej textilnej tvorby

Čo môžu znamenať tradičné textilné techniky v 21. storočí? Ako novým spôsobom oživiť remeslo a lokálnu textilnú tradíciu? Ako ju zasadiť do širšieho nadregionálneho a globálneho kontextu? Ako tvorbou apelovať na súčasné environmentálne otázky?  Výstava Myslieť globálne, tvoriť lokálne je vyústením rovnomenného medzinárodného projektu realizovaného v rokoch 2019 – 2021 na bratislavskej VŠVU. Spoločným menovateľom, inak pomerne heterogénneho súboru diel, je práve snaha o nové uchopenie a aktualizáciu tradičných textilných techník a postupov:  počnúc najnovšími digitálnymi technológiami, cez rôzne inovatívne možnosti ručného a remeselného spracovania textilu až po prácu s odpadovými alebo efemérnymi materiálmi. U niektorých autorov je väčšmi citeľná väzba na tradíciu a remeslo, u iných je pôvodná́ technológia oživovaná najmodernejšími digitálnymi postupmi, ďalší inklinujú skôr k projektom balansujúcim na hrane (textilného) umenia a sociokultúry. Ako celok je výstava zaujímavým generačným dialógom – konfrontáciou tvorby mladých začínajúcich umelcov s tvorbou už etablovaných osobností pohybujúcich sa (nielen) v oblasti súčasného Fiber Art-uSoft Art-u v Európe i zámorí.

 


Výstava je realizovaná v rámci projektu KEGA.