Mothers and Co.

Výstavný projekt Marie Butuly Cichej a Dominiky Ličkovej sa rôznymi médiami (kresba, maľba, fotografia) venuje podobnej tematike života žien/matiek v spoločnosti dievčat/dcér a ich rôznorodým interpretáciám.

Staromestská galéria Zichy, Ventúrska 9, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 15.00 do 19.00


Každodenný kontakt (posilnený pandemickou situáciou) s nastupujúcou generáciou žien robí z matiek umelkýň vyhranené pozorovateľky, ktoré často krát neostávajú iba pri dokumentovaní, ale posúvajú zobrazovanie svojich detí do fantastických až mysterióznych situácií. Intímna blízkosť s dcérami meniacimi sa obrovskou rýchlosťou z detí na teenagerky a z teen dievčat na dospelé ženy je plné neskrotnej energie, nedorozumení, ale aj absolútneho súznenia – poskytuje autorkám neopakovateľnú šancu na vizuálne priblíženie tohto rozporuplného obdobia a vzťahu divákovi.