Moderné venuše

Reštaurátorská výstava študentov Laboratória reštaurovania modernej a súčasnej maľby 

Vedúci Laboratória reštaurovania modernej a súčasnej maľby: Ľuba Wehlend akad. mal. (2018 – 2019), Dipl. Rest. Dr. Paul Bernhard Eipper (2020 – 2021)

Študenti Laboratória reštaurovania modernej a súčasnej maľby: Ema Gerliciová, Marek Kocka, Jana Kviatkovská, Lenka Lešková, Kristína Luknárová, Barbora Peterková, Monika Rumanová, Eva Vídenská 

Autor maliarskeho cyklu Venuší: Ladislav Sutnar (1897 – 1976)

Reštaurované diela: VENUS/WRAPPED IN FLAGS (var. THE FLAG BEARER), 1971; VENUS/WITH GREEN EYES, 1972; VENUS/WITH THE BROWN HAIR, 1974; VENUS/GETTING CHICK, VENUS / ???; VENUS/AT JONES BEACH, 1969; VENUS/WITH THE BLUE EYE, 1974; VENUS/IN FASHION/WITH GREEN BOOT, 1972  (všetky vytvorené akrylovým médiom)

20. storočie prinieslo veľký počet nových materiálov a techník využitých vo výtvarnom umení. Pri konzervovaní a reštaurovaní modernej a súčasnej maľby často vznikajú jedinečné problémy, s ktorými sa doteraz nepočítalo. Cieľom výuky v Laboratóriu reštaurovania modernej a súčasnej maľby je, aby študenti získali odborné vedomosti, ako porozumieť týmto materiálom, ich starnutiu a aby dokázali nachádzať reštaurátorské a konzervačné metódy na ich ošetrenie.  Tieto vedomosti a zručnosti sú potrebné pri výkone povolania reštaurátora modernej a súčasnej maľby.