Mira Podmanická: Krajiny (sochársky cestopis)

Séria Krajiny predstavuje najnovšie práce Miry Podmanickej, s ktorých realizáciou autorka začala minulý rok. Séria diel organicky nadväzuje na predchádzajúce práce autorky a zároveň sa od nich odlišuje, a tým deklaruje potrebu uvažovať o tvorbe autorky v nových súvislostiach.

Kurátorka: Lucia Miklošková 

Miesto: Galéria X, Zámočnícka 5, Bratislava 


Pre konceptuálny rukopis Miry Podmanickej je charakteristická precízna práca s materiálom. Materiály, s ktorými zvyčajne pracuje, nie sú klasicky sochárske, pevné a trvalé, ale naopak mäkké a poddajné a dielo neraz predurčujú k zániku (papier, porcelán, textil, sadra, suché rastliny). V prípade aktuálnej série výber materiálu funguje v obrátenej logike. Autorka využíva zbytkový (odpadový) materiál, určený k zániku, ktorý zhodnocuje premenou. V čase, keď témy ekológie a klimatickej krízy rezonujú naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, sa takáto stratégia môže pre umeleckú produkciu javiť ako východisková. Podmanická so stratégiou recyklácie nekalkuluje, nerobí z nej obsah diela a jej prístup vychádza skôr z jej prirodzeného životného postoja a kreativity. 

Ďalšou črtou Podmanickej rukopisu je šifrovanie osobných výpovedí do (formy a zároveň obsahu) diel. Autorka vo svojej tvorbe bezprostredne vychádza zo seba a vlastných zážitkov. No ani z nich nerobí primárnu tému diel. Obsah poukazuje k forme a zároveň, forma k obsahu. Podmanickej diela sú vizuálne príťažlivé a formálne prepracované a divák v nich môže čítať transverzálne, vkladať do nich vlastné interpretácie a zároveň zvedavo odkrývať pôvodné kódy autorky. 

Podmanická už v predošlých prácach odkazovala k osobnými zážitkom, keď zaznamenávala pôdorysy alebo vnútorné usporiadanie priestorov, ktoré obývala, alebo miesta, ktoré navštívila. To, čo autorku zaujíma, je otázka výstavby priestoru a dynamika vzťahov medzi jednotlivými priestorovými konšteláciami. Túto otázku vníma v korelácii s vlastnou telesnosťou. Séria Krajiny sprítomňuje miesta, v minulosti navštívené - japonskú krajinu, gruzínsku horu, argentínske výšiny, alebo ľadovce. Miesta, ktoré séria rekonštruuje, sú viac abstraktným obrazom ako doslovným prepisom, predstavujú skôr návrat k esencii, alebo pôvodu (ne-priestorovej) pamäťovej stopy. Kým prvé objekty precízne vrstvia materiál, v neskorších sa autorka viac uvoľňuje, odvážnejšie sa hrá s materiálom a zámerne vytvára nedokonalejšie štruktúry (napríklad s prázdnymi miestami). 

Mira Podmanická pôsobí ako odborná asistentka na katedre Socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Magisterské aj doktorandské štúdium absolvovala na VŠVU (u doc. J. Hoffstädtera, akad. soch.). Popri svojej sochárskej práci sa venuje keramike a okrajovo aj šperku. Kým pre jej sochársku tvorbu je typické nabaľovanie objemu, pre dizajnérske realizácie a šperky je charakteristické odlievanie „živých“ foriem (skutočných, nie modelovaných vecí – napr. čokolády alebo kvetov). 


Z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia