Mira Podmanická: HERBACEA

Srdečne vás pozývame na otvorenie výstavy Miry Podmanickej v slávici. Príďte s nami privítať novú predajnú výstavu na stenách slávice, zoznámiť sa s autorkou Mirou Podmanickou a užiť si príjemný jarný podvečer.

Miesto konania:

  • slávica

    • Laurinská 19, 811 01 Bratislava

Kedy:

  • Otvorenie: štvrtok 27. 4. 2023 o 18:00

  • Do dobrej nálady nám zahrá výnimočný hudobný hosť – skladateľ, klavirista a spevák Jakub Ursíny.

 


Mira Podmanická

je sochárka. Vytvára site-specific inštalácie prevažne z alebo pomocou textilu a objekty z rôznych materiálov. Venuje sa téme priestoru, interiérového aj exteriérového, a jeho vnímaniu nielen zrakom, ale všetkými zmyslami. Rada experimentuje a spolupracuje.

 


Rastlinná výstava HERBACEA

predstavuje výber zo širšieho cyklu HERBARIUM tvoreného niekoľko rokov zbieraním, lisovaním a postupným dokresľovaním a prešívaním rastlín na formát A4. Rastliny autorka hľadá v svojom okolí v Bratislave či na Liptove. Niečo je výnimočne dovezené z ciest v zahraničí. Skryté poklady pri cestách, chodníkoch, ukryté v tráve,  neznáme a spoznávané – na jednej strane dokumentujú našu lásku, úctu alebo potrebu ochraňovať, na strane druhej našu bezohľadnosť a nevšímavosť voči prírode.

 


 

Mira Podmanická HERBACEA - plagát