Medzinárodná vedecká konferencia: Artistic and Artificial: Intelligence, Imagination, and Creativity

Medzinárodná vedecká konferencia na tému Umelecké a umelé: inteligencia, imaginácia a kreativita prináša súčasné pohľady na skúmanie vizuálneho umenia, divadla a filmu. Konferenciu organizuje Centrum vied o umení SAV v spolupráci s Nadáciou NOVUM. Na konferencii sa zúčastnia pedagógovia Katedry teórie a dejín umenia.

 

Konferencia začína v pondelok 3.10. po obede, podrobný program nájdete na stiahnutie vpravo.

 

Konferenciu sprevádza výstava v galérii Médium, viď. TU, a môžete sa tiež zúčastniť komentovanej prehliadky výstavy s kurátormi, ktorá sa koná 2. deň konferencie, viac informácií TU.

 

plakát k výstave aaic v Médiu 2022