Médium Textilu | Koexistencia dvoch svetov

Výstava záverečných prác študentiek Ateliéru textilnej tvorby v priestore

Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava


Vystavujúce: Júlia Jurinová, Diana Blichenko

Kurátorka: doc. M. A. Blanka Cepková