Maria Hlavajova – Aký druh verejných umeleckých a kultúrnych inštitúcií chceme?

Aký druh verejných umeleckých a kultúrnych inštitúcií chceme? Prečo je ich nedostatok? Existujú vôbec?

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, Miestnosť č.135


V tretej a zároveň poslednej verejnej prednáške sa Maria Hlavajová zamyslí nad pojmom inštituovať inak, ako nad vtelenou, situovanou a vzťahovou praxou. Inštituovanie inak stavia na dedičstve inštitucionálnej kritiky, ktorá informovala o vzniku takzvaných „nových inštitúcií“ koncom 90. rokov a začiatkom 21. storočia. Presahujúc kritiku a odpor voči inštitúcii je prednáška vedená v propozičnej modalite. Prehodnotí množstvo posunov, ktorými inštitúcie za posledné dve dekády prešli, vrátane preskupenia takzvaného publika na aktívnych agentov tzv. verejnosť. Je to práve vzťah radikálnej verejnosti a inštitúcie, kde sa inštituuje inak. Práve tu by sa mohla nachádzať možnosť vytvárať inštitúcie, ktoré chceme.


Prednáškový cyklus a sériu workshopov pod názvom The World in Relation/Svet vo vztahu prináša počas letného semestra 2022 Ateliér vvv (Katedra intermédií, VŠVU) prostredníctvom Inštitútu zastupovania, ktorý pripravil výnimočný autorský tím zložený z kurátorky a pedagogičky, a zároveň umeleckej riaditeľky a zakladateľky BAK, basis voor actuele kunst Marie Hlavajovej (Amsterdam, Utrecht), výskumníčky a umelkyne Kristíny Országhovej (Praha, Bratislava) a umelca a pedagóga VŠVU Dávida Koroncziho.


Foto: Carmen Papalia, Non-Visual Walk, 2019, organizovalo BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht