Lucia Oleňová: VIS NATURAE

Naša spolupráca s galériou Národnej banky Slovenska pokračuje aj v roku 2023. Do 31. marca si môžete pozrieť výstavu VIS NATURAE našej absolventky katedry maliarstva Lucie Oleňovej.

 

Kde:

  • Galéria Národnej banky Slovenska
  • Imricha Karvaša 1
    813 25 Bratislava

 

Trvanie výstavy

  • 20. decembra 2022 – 31. marca 2023

 


 

Kurátor: Andrej Jaroš

 


 

Samostatná výstava „VIS NATURAE“ v galérii NBS koncom roka 2022 a počas prvých mesiacov roku 2023 je inštaláciou diel mladej, no čoraz viac etablovanej autorky Lucie Oleňovej. Výstava je prierezovou ukážkou jej poslednej dvojročnej tvorby, ktorá vznikla počas pobytov na umeleckých rezidenciách uprostred národných parkov a prírodných rezervácií. Medzi vystavenými obrazmi nájdete diela zo štyroch tematických okruhov: Banská Štiavnica, Slovenský kras, Sandberg a Vysoké Tatry. Spolu však vytvárajú kompaktný celok plný intenzívneho pozorovania prírody.

 

Lucia Oleňová sa v tvorbe dlhodobo zameriava na zobrazovanie prírody v národných parkoch. Zachytáva predovšetkým chránené územia nedotknuté ľudskou činnosťou, ako aj ohrozené druhy rastlín a ich prirodzené prostredie – pôvodné biotopy. V maľbe dokonale odráža svoj vzťah ku krajine, v ktorej žije, prípadne sa momentálne nachádza, pričom dbá aj na čoraz dôležitejšie posolstvo týkajúce sa problematiky ochrany životného prostredia a ekologických aspektov. Predtým ako začne vytvárať dielo na plátne, robí intenzívny prieskum terénu, ktorý sa chystá zobraziť/zachytiť. Základný koncept a kompozíciu obrazov vytvára vždy priamo na mieste, kde práve maľuje. Vytvorila si tak akýsi pravidelný rituál, bez ktorého si už tvorivý proces nevie predstaviť. V plenéri využíva „rýchlejšiu“ techniku akvarelu a kresbu na papier, s ktorou dokáže výborne vystihnúť charakter miesta. V ateliéri pracuje s akrylom a olejom na plátne, ktoré si vyžadujú dlhší čas na schnutie. V cykle Banská Štiavnica sa Lucia zamerala na povestný vrch vulkanického pôvodu – Sitno, ktorý si apriopriačným spôsobom parafrázovala z cyklu Gwerkových Sitnianskych krajín, pulzujúcich mystikou panteizmu. Podobne ako významný slovenský medzivojnový modernista, Edmund Gwerk, ktorý počas piatich rokov (1921 – 1925) prebýval na samote pod Sitnom a kontempláciou v tichu a osamotení sa snažil zachytiť pôvab a zároveň surovosť tejto nezameniteľnej prírodnej entity, tak sa aj Lucia po sto rokoch na tých istých miestach pokúsila zachytiť túto ikonickú krajinu. Prírodné zemité/pastelové odtiene olejových farieb v pastóznych vrstvách, inde iba v riedkom, stekajúcom pigmentovom nánose, sú zrazu osvetlené brilantným farebným tónom, ktorý ožiari ako posledný lúč zapadajúceho slnka tmavý horizont hrebeňa vrchov. Formálny prejav v autorkiných dielach osciluje v širokom diapazóne od pitoreskných krajinárskych akvarelov, cez štylizované maľby krajiny v lineárnom duchu, až po abstraktné veľkoplošné textúry s pravidelne opakujúcou sa štruktúrou.

(kurátorský text: Andrej Jaroš)

 


 

Viac o výstave na stránkach Národnej Banky Slovenska.