Letný prieskum 2022 bude naživo!

Po viac ako dvoch rokoch sa náš tradičný Letný prieskum znova otvára pre verejnosť. Počas troch dní si návštevníčky a návštevníci budú môcť pozrieť najnovšie študentské práce, ktoré sa u nás vytvorili počas posledného semestra.

Od 20. do 22. mája 2022, vždy od 9.00 do 18.00, pre Vás opäť otvoríme všetky naše budovy, kde nájdete najčerstvejšie práce zo všetkých katedier.

Hviezdoslavovo nám. 18:

 • Architektúra
 • Maliarstvo

Drotárska cesta 44:

 • Digitálne umenia
 • Dizajn
 • Fotografia a nové médiá
 • Grafika a iné médiá
 • Intermédiá
 • Reštaurovanie
 • Socha, objekt, inštalácia
 • Textilná tvorba
 • Úžitkové umenie
 • Vizuálna komunikácia

Koceľova 23:

 • Maliarstvo

Prezentácia VŠVU v ukrajinskom jazyku

V rámci Letného prieskumu 2022 sa uskutoční prezentácia školy a študijných programov pre záujemkyne a záujemcov o štúdium z Ukrajiny.

Naša absolventka Vás prevedie školou na Drotárskej ceste 44 a podá Vám všetky potrebné informácie v ukrajinčine. Na Hviezdoslavovom námestí Vám budú k dispozícii pedagógovia z programu Architektonická tvorba a naša aktuálna študentka, ktorá zabezpečí preklad.

Drotárska cesta 44 – v piatok 20. 5. 2022 od 15:00 (začiatok na vrátnici pri vstupe do školy)

Hviezdoslavovo námestie 18 – v piatok 20. 5. 2022 budú pedagógovia a pedagogičky z programu Architektonická tvorba prítomní/é na katedre v čase od 13:00

UA

Prezentácia VŠVU v ukrajinskom jazykuPDF, 68 KB


Ďalšie podujatia

Po Letnom prieskume pokračujeme vo verejných prezentáciách študentských prác. V júni 2022 sa môžete tešiť na výstavy bakalárok a diplomoviek, ktoré sa uskutočnia v priestoroch našej školy, ako aj v externých inštitúciách a galériách.
Sledujte naše sociálne siete a web, kde čoskoro uverejníme viac informácií.

Zároveň pokračuje aj projekt Digitálny prieskum s podporou VŠVU. Ak živý prieskum nestihnete, na webe www.digitalnyprieskum.sk stále nájdete aktuálne, aj tie minulé práce našich študentov a študentiek, diplomantov a diplomantiek.

Facebook event