Lenka L. Lukačovičová a Michal Huba: Lokálne scitlivenie

Fotografie Lenky L Lukačovičovej a Michala Hubu sú obrazmi periférnych miest krajiny a mesta, sústredených za videnú realitu.

Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava


Hľadanie priliehavého názvu výstavy býva často neľahkou cestou k samému jadru veci. Snahou je vystihnúť ho tak, aby nebol prázdnym heslom, ale sprievodcom k tomu, čo návštevníka vo výstavnej siení čaká. Lenka L. Lukačovičová a Michal Huba vystavujú spolu už po druhýkrát, čo môže byť dôkazom, že objavili inšpiratívny potenciál v ich vzájomnom výstavnom prepájaní.¹ Aj preto, uvažovanie nad pomenovaním výstavy sa nieslo v sústredení na to spoločné a zároveň jedinečné v ich obrazovom podaní sveta. Aj keď cesty ich fotografických výprav smerujú k odlišným miestam, princípy a ciele ich práce s obrazom sú si blízke – v lokálnom scitlivení. V ich spôsobe práce je to predovšetkým približovanie sa k miestu, nie iba prostredníctvom ponúkajúcej sa jeho viditeľnej „tváre“, ale niečím tak neuchopiteľným akým môže byť jeho preciťovanie – periférie mesta a okrajov krajiny.

...

Fotografie Lenky L Lukačovičovej a Michala Hubu sú obrazmi periférnych miest krajiny a mesta, sústredených za videnú realitu. Sú idealisti, možno až romantici, ktorí veria, že tak často spomínaný a vyvolávaný duch miesta nie je daný iba atraktivitou, či výnimočnosťou toho ktorého prostredia. Lebo aj keď sa viaže k fyzickému miestu, tvorí sa v našom vnímaní. Priestor sa udeje iba vo vzájomnom prežívaní, alebo inak povedané v nastavení sa na našu vzájomnú „lokálnu citlivosť.

Časť textu kurátorky výstavy Beáty Jablonskej

facebook.com/events