Kurz kreslenia pre verejnosť

VŠVU a doc. Ján Fekete, akad. mal. pozýva verejnosť na „Kurz kresby a maľby portrétu a aktu“, ktorý organizuje Kabinet kresby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Termín kurzu:

14. 3. 2020 – 18. 4. 2020

Miesto konania kurzu: 

budova VŠVU na Drotárskej ceste 44, v Bratislave, miestnosť č. 345

Čas konania kurzu:

počas šiestich sôbot od 9.00 do 13.00 hod. 

Informácie o priebehu kurzu Vám poskytneme na mailovej adrese:  

Prihlasovanie:

Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo u doc. Jána Feketeho  na mailovej adrese:
V prihláške je potrebné uviesť meno, adresu, mailovú adresu a telefónne číslo.

Cena kurzu: je 190 € vrátane DPH

Sumu je potrebné uhradiť bankovým prevodom do 13. 3. 2020 na účet:

bankovým prevodom na účet:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
SK59 8180 0000 0070 0007 7739
Štátna pokladnica
VS: 590170
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

V cene kurzu sú zahrnuté náklady na model – akt, model – portrét, odborné vedenie a kresliarsky materiál.

Minimálny počet účastníkov je 5, maximálny 12. V prípade, že sa kurz nenaplní dostatočným počtom záujemcov, VŠVU si vyhradzuje právo kurz zrušiť a poukázané platby vrátiť uchádzačom.