Kseniia Rozhak-Lytvynenko:  Kubo-futurizmus Alexandry Exter a európska „divadelná revolúcia“

Katedra teórie a dejín umenia Vás srdečne pozýva na prednášku a diskusiu v rámci predmetu „Vybrané kapitoly z moderného a súčasného umenia a dizajnu“ v stredu 7. decembra 2022 o 16:00 v miestnosti 220, Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kde:

v miestnosti 220 (1. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

Kedy:

v stredu 7. 12. 2022 o 16:00

 


Oleksandra Ekster je ukrajinská umelkyňa, dizajnérka divadelných kulís, predstaviteľka kubofuturizmu, ktorá urobila skutočný prelom v prístupoch k interpretácii divadelného umenia. Práve ona navrhla namiesto plošných maľovaných dekorácií použiť zložité viacvrstvové konštrukcie a zabrať tak celý priestor javiska, nielen jeho podlahu. Jej kreativita je jedinečným spojením vyspelých trendov európskej moderny so starými tradíciami ukrajinského ľudového vyšívacieho umenia. Počas prednášky sa pokúsime preskúmať zdroje inšpirácie reformátorky scénografie a divadelného kostýmu a vystopovať hlavné smery jej tvorivej činnosti.

 


 

Kseniia Rozhak-Lytvynenko je kritička umenia a pedagogička v oblasti dejín umenia Ukrajiny. Od roku 2019 pôsobí ako docentka v Ateliéri interiérového dizajnu, Katedra architektúry, stavebníctva a dizajnu na Národnej leteckej univerzite v Kyjeve. Vyučuje kurzy dejín architektúry, výtvarného umenia a dizajnu, ako aj kurz „Osobná značka dizajnéra“. Je tiež autorkou vzdelávacieho online projektu „Art-Tours“, ktorý vedie online školenia o dejinách umenia pre deti a dospelých. Hlavnou témou jej vedeckého výskumu je umenie prvej polovice 20. storočia.

13. marca 2022 kvôli vojne na Ukrajine pricestovala do Bratislavy. V súčasnosti pracuje na výskume „Umenie prvej svetovej vojny na Ukrajine a na Slovensku: komparatívne charakteristiky“.

 


 

Prednáška je realizovaná v rámci projektu Fondu na podporu umenia, Výzva č. 101 / 2022, podprogram 3.8 Výskum a kritická reflexia umenia v exile (Š)

Fond na podporu umenia