Konferencia ELIA tento rok na VŠVU

Sme veľmi radi, že sa po dvojročnom online stretávaní znova uskutoční výročná konferencia PIE Annual meeting, ktorú tento rok privítame u nás na VŠVU. Medzinárodné podujatie, kde sa stretnú pedagógovia a pedagogičky, odborníci a odborníčky z oblasti vysokého umeleckého školstva, organizuje európska organizácia ELIA - European League of Institutes of the Arts.

PIE – Platforma pre internacionalizáciu ELIA združuje dekanov a vedúcich projektov internacionalizácie, tvorcov politík, učiteľov a ostatných zamestnancov členských inštitúcií ELIA. Tých, ktorí skúmajú, radia, vytvárajú stratégie a politiky v oblasti internacionalizácie.

PIE je platforma na zdieľanie poznatkov o implementácii rôznych aspektov internacionalizácie v rámci inštitúcií vyššieho umeleckého vzdelávania.

Výročné stretnutie PIE v Bratislave sa vráti k predchádzajúcim krokom a znovu preskúma spôsoby, akými sa v minulosti pristupovalo k internacionalizácii v rámci našich inštitúcií. Čo sme dosiahli? Akým smerom sa uberáme? Aké sú naše ciele, nádeje a ambície do budúcnosti? Stretnutie PIE 2022 v Bratislave je 2-dňová osobná vzdelávacia skúsenosť typu peer-to-peer, ktorej cieľom je nielen inšpirovať odborníkov z oblasti vysokoškolského vzdelávania, ale poskytnúť jedinečnú príležitosť na vytváranie profesionálnych sietí.

Registračný poplatok: 60 € (vrátane dvoch obedov, občerstvenia, materiálov, podpory podujatia, networkingu) + 40 € za štvrtkovú večeru (voliteľné)

Podrobný program uverejníme už čoskoro. Ako hlavní prednášajúci vystúpia naša minuloročná absolventka z Katedry fotografie a nových médií Kvet Nguyen a Michal Fedák, riaditeľ SAIA. Okrem nich sa so svojimi príspevkami predstavia aj ďalší odborníci a odborníčky z vysokých umeleckých škôl z celej Európy. Časť programu v prvý deň konferencie bude venovaná aj situácii na Ukrajine, v rámci ktorej vystúpia kolegovia z Akadémie umení v Ľvove.  


Ak sa chcete konferencie zúčastniť, zaregistrovať sa môžete už len do 30. apríla!

Registračný formulár


Aj pedagogičky a pedagógovia VŠVU sa môžu zúčastniť na celom programe konferencie. V prípade záujmu kontaktujte prorektora pre medzinárodnú spoluprácu Marcela Benčíka na bencik@vsvu.sk.

Viac informácií

 

Projekt podporený Nadáciou Tatra banky.

Nadácia Tatrabanky – logo