Komentovaná prehliadka so Zbyňkom Baladránom k výstave Múzeum prízrakov

Katedra teórie a dejín umenia v rámci predmetu Kurátorské štúdiá I. srdečne pozýva na komentovanú prehliadku a diskusiu

v priestoroch Galérie Mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Panská 19


Zbyněk Baladrán je výtvarník, kurátor,  architekt výstav a aktuálne spoluautor (s Laďou Gažiovou a Alexeyom Klyuykovom) výstavy Múzeum prízrakov, ktorá mala premiéru v priestoroch v pražskom priestore Display -  Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi na prelome rokov 2021/2022.

Výstava reflektuje aktuálne postavenie inštitúcie múzea vo vzťahu k súčasnému stavu spoločnosti a k pozícií pracujúcej spoločenskej vrstvy, ktorá nemala a nemá v tejto inštitúcií adekvátne miesto. Muzeum prízrakov je snahou o rehabilitovanie možnosti prezentovať vytesňované spoločesnké triedy a ich "artefakty" ako objekty muzeálnej ex-pozície.


Prednáška je realizovaná v rámci projektu grantovej agentúry KEGA : 001VŠVU-4/2022 "Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve"