Komentovaná prehliadka 8TEX

Výstava ôsmych pedagogičiek Katedry textilnej tvorby VŠVU predstavuje rôzne polohy ich tvorby.

Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava


Vystavujúce: Cepková, Fulková, Gerbocová, Ondrejičková, Peuch, Rothensteinová, Sabová, Šebeková
Kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekárová
Organizátor: Katedra textilnej tvorby Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava