KLAUDIA KOSZIBA & ERIKA SZÔKE: Neživý život/ Élettelen élet

Srdečne pozývame na vernisáž výstavy KLAUDIA KOSZIBA & ERIKA SZÔKE: Neživý život/ Élettelen élet, v stredu 27. 3. 2024 o 18:00 h v AT HOME GALLERY.


Kde:

Kedy:

  • Vernisáž: 27.3.2024 o 18:00

    • Výstavu otvorí: Zoltán Csehy
    • trvanie výstavy: do 4. mája 2024

 


Anotácia

Spoločný projekt Eriky Szőke a Klaudie Kosziby Neživý život približuje témy súvisiace so zrýchľujúcou sa, a zdá sa, že neodvratnou premenou sveta vplyvom činnosti človeka, ktorými sa autorky, každá zvlášť, ale aj spoločne už nejakú dobu zaoberajú. Zaujímajú sa aj o nenápadné a často prehliadané procesy, pri ktorých sa premieňajú štruktúry, povrchy a materiály a nadobúdajú tým inú kvalitu. Najnovšia spolupráca je reakciou na správanie medzidruhových foriem života, ktoré sa prejavujú prekvapujúcou inteligenciou. Tieto mikroorganizmy*, ktoré nie sú ani rastlinami, ani živočíchmi, dokonca ani hubami,  sú schopné tvoriť spoločenstvá, rozširovať teritóriá svojho vplyvu, napredovať  a vytvárať uzly, pohltiť  všetko, čo im „stojí v ceste“  alebo čakať na svoju príležitosť v zdanlivo neaktívnom stave. Do priestoru synagógy autorky navrhli nekonečné plazmódium imitujúce aktivitu (rozpínavosť) vápenatky s príznačnou žltou farbou. Videá sú v tejto rozvetvenej spleti rozhodovacími uzlami a môžu byť vnímané aj ako „prekážky“, ktoré stoja v ceste lepšej a krajšej existencii. Vznikli s použitím fotografií, ktoré boli „oživované“ spoluprácou s mikroorganizmami.

*Vápenatka mnohohlavá (Physarum polycephalum)

 

Erika Szőke (*1977)

je fotografka a intermediálna umelkyňa. Študovala v ateliéri Karola Barona na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy ma  Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa najmä médiu fotografie, s ktorým radikálne experimentujej, prekračuje tradičné fotografické prístupy a s dôrazom na ekologicky šetrné postupy objavuje nové technologické možnosti.   Svoju tvorbu prezentovala napr. na výstavách Rytmus záchrany (s Klaudiou Kosziba) Galéria J. Kollára, Banská Štiavnica, 2023, Laniakea , Pálffyovský kaštieľ Malacky 2023, Blednúca zem (s Csillou Nagy), At Home Gallery, Šamorín, 2022, Festival DOM- Záhrada, Bratislava, 2022,  In Vivo,  Mestská galéria, Rimavská Sobota, 2022 alebo Speculum Mundi, Galéria Medium, Bratislava, 2020. Žije a tvorí vo Veľkom Kýri.

Klaudia Kosziba (*1971)

je maliarka a pedagogička..Vyštudovala maľbu v ateliéri Jána Bergera  na VŠVU v Bratislave, kde od roku 2008 vedie Ateliér mal+by.  Kosziba  primárne tvorí v  maliarskom médiu, pričom ju zaujímajú témy z dejín umenia, antické motívy, rastliny a nočné motýle, ako aj problematika pamäti, proces rozpamätávania sa, vynárania spomienok a zabúdania. Jej maľby sú charakteristické melancholickým výrazom, istým pátosom, neurčitosťou,,miznutím,,či naopak,, objavovaním zobrazených motívov. Výber zo samostatných výstav : Ostinato, Kysucká galéria, Oščadnica, 2024, Rytmus záchrany (s Erikou Szőke) Galéria J. Kollára, Banská Štiavnica, 2023 Pred premenou, Galéria mesta Bratislavy, 2023, Svätenie húb, Galéria 19, Bratislava 2023, After virtue, ExHit, Bratislava, 2022, Popol a síra, Galéria Krokus, Bratislava, 2018, Opakovanie. Nová látka, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, 2016. Žije a tvorí v Bratislave.

 


 

Zsoke a Kosziba 032024 - plagát