Jaroslav Kyša – I Was Keeping It All Safe For You

Existoval čas pred tým, než sme mu prisúdili slovo, než sme ho rozdelili na sekundy, minúty a hodiny? Akú mal povahu? A ako sa táto otázka presúva do uvažovania o budúcnosti?

vernisáž: 13. 9. 2019, 18:00 – 21:00
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava, Mierová 7

trvanie výstavy do 17. 10. 2019

hosť výstavy: Radovan Čerevka

Výstava I Was Keeping It All Safe For You predstaví aktuálnu polohu tvorby Jaroslava Kyšu, ktorú po vydaní jeho autorskej knihy Fifth Force ideovo a formálne zrevidoval. Súčasťou prezentovaného enviromentu – reagujúceho na architektonické vlastnosti priestoru galérie Zahorian & Van Espen – budú diela hosťujúceho autora Radovana Čerevku. / Erik Vilím

Jaroslav Kyša (1981) patrí do mladej generácie umelcov. Vyštudoval Ateliér slobodnej kreativity 3D prof. Juraja Bartusza na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach. Zúčastnil sa viacerých rezidencií (Halle 14, Leipzig, Nemecko; Brooklyn Langer residency, New York, USA; Keret House, Varšava, Poľsko). Už počas svojej rannej umeleckej kariéry získal nemeckú cenu Szpilman Award (2009). Bol viackrát finalistom Ceny Oskára Čepana (2004, 2014). V roku 2017 získal ocenenie Nadácie Novum. Sochárske, intermediálne a performatívne práce Jaroslava Kyšu boli súčasťou dôležitých výstavných projektov s domácim, ale aj medzinárodným významom (A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení, kurátorky Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová, Nina Vrbanová, 2016 – 2017, Kunsthalle, Bratislava; Zero Meridian, 2016, ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava, Globálna kontrola a cenzúra, kurátori Bernhard Serexhe, Lívia Nolasco-Rózsás, 2017, Nová synagóga, Žilina; Fifth Force, kurátorka Lily Hall, 2018, ZAHORIAN & VAN ESPEN Praha, Konstruktivní lyrika, kurátorka Mária Janušová, GAMP, Plzeň; Every Other Thing, kurátorka Barbora Szalai, 2018, Galéria Krokus, Bratislava). V roku 2018 vydal v spolupráci s galériou Zahorian & Van Espen autorskú knihu Fifth Force. Kyša aktuálne pôsobí ako asistent v Ateliéri priestorových komunikácií + Antona Čierneho. Žije a tvorí v Bratislave.

Radovan Čerevka (1980) absolvoval rovnako štúdium na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach, v Ateliéri slobodnej kreativity 3D prof. Juraja Bartusza. Svoj doktorandský titul získal na Katedre intermédií a multimédií Vysokej škole výtvarných umení, kde sa neskôr habilitoval na docenta s prácou Kritická reflexia spravodajských médií v umení. V roku 2013 bol laureátom Ceny Oskára Čepana. Jeho tvorba bola prezentovaná na mnohých výstavách doma i v zahraničí. V súčasnosti vedie Ateliér slobodnej kreativity 3D na Katedre výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach. Žije a tvorí v Košiciach.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner

Fond na podporu umenia