Ján Fekete – Planetárium

Výstava pedagóga Kabinetu kresby VŠVU

Pozvánka na výstavu Jána Feketeho