IN SITU

VYSTAVUJÚCI UMELCI IN SITU ART GROUP: ARADSKÝ Richard, CSANDA Máté, FERDICS Béla, FUNCZIK Norbert, GYENES Gábor, KUBICSEK Mónika, PÁLMAI László, PÉZMAN Andrea, SZŐKE Erika, TÖRÖK Bianka, VÁCLAV Kinga, EGERVÁRI Júlia

 

Galéria Schemnitz, Banská Štiavnica

 

Vernisáž: 4. 11. 2022., 19h

 


 

KURÁTOR: GYENES GÁBOR

ORGANIZÁTORI IN SITU:
Gyenes Gábor, VÁCLAV Kinga

Facebook event.

 


 

Obec Vojka nad Dunajom sa nachádza na umelo vytvorenom ostrove (Malý žitný ostrov) medzi pôvodným korytom Dunaja a novým tokom vodného diela Gabčíkovo. Stret dunajských luhov a monumentálnych technologických stavieb, izolácia (obec spája so žitným ostrovom kompa), dynamickým tempom prebiehajúce zmeny obyvateľstva (ubúdajúci miestny dedinčania, pribúdajúce urbánne obyvateľstvo) núkajú témy pre spracovanie v médiu vizuálneho umenia. O to sa snaží skupina IN SITU, ktorú tvoria vizuálny umelci a architekti v intenciách nature artu a site specific artu.

 


Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín