In Machine We Trust

Výstava výsledkov spolupráce študentov a pedagógov VŠVU a Die Angewandte vo Viedni v rámci projektu Dizajn a inovácie z programu INTERREG SK/AT v MAK-u vo Viedni.