Identifikácia

Medzinárodná výstava grafiky mladých tvorcov vo Ľvovskom paláci umenia organizovaná s podporou Ukrajinskej kultúrnej nadácie

Výstava predstaví rôzne študentské práce umeleckých vysokých škôl na Ukrajine, v Poľsku a na Slovensku. Svoje úspechy predvedú študenti troch umeleckých akadémií na Ukrajine - Ukrajinskej akadémie polygrafie, Národnej akadémie výtvarných umení a architektúry v Kyjeve, Zakarpatskej akadémie umení. Zahraničných účastníkov bude zastupovať Akadémia výtvarných umení Eugena Gepperta vo Wroclawi (Poľsko), Akadémia výtvarných umení vo Varšave (Poľsko) a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Slovensko), ktorú reprezentujú práce študentov Katedry grafiky a iných médií a Katedry vizuálnej komunikácie.

Účelom projektu je propagácia grafického umenia prostredníctvom prezentácie študentských diel umeleckých vysokých škôl na Ukrajine, v Poľsku a na Slovensku, ktorá sprostredkuje informáciu o smerovaní a charaktere grafických škôl v Európe.

Yuri Viznyak, generálny riaditeľ Ľvovského paláca umenia, „Je potešiteľné, že palác rozvíja medzinárodnú umeleckú spoluprácu, najmä pre mladých ľudí. Teraz je v pandémii nesmierne dôležité podporovať talentovaných študentov a pomáhať im pri propagácii ich tvorivej práce. Sme vďační UKN za inštitucionálnu podporu Ľvovského paláca umenia. “

Olga Lukovská, kurátorka výstavy, „Výstava ukáže bohatú mozaiku štýlov, typov a konceptov v grafickom umení súčasnosti. Projekt ukazuje, že mládež študentov premýšľa o súčasnom umení, demonštruje bohatstvo asociatívnych obrazov. Myslím si, že takáto výstava je dobrou príležitosťou na štúdium popredných prvkov a trendov, ktoré dnes v grafickom umení a dizajne prevládajú.“

Súčasťou výstavy bude viac ako 70 diel vytvorených rôznymi technikami, technológiami a štýlmi. Sú to linoryty, litografie, kombinované grafické techniky, kresby a projekty dizajnu vizuálnej komunikácie atď. Počíta sa tiež s vydaním katalógu, ktorý bude obsahovať najlepšie autorské diela. Výstava potrvá do polovice januára.

Ukrajinská kultúrna nadácia je štátna inštitúcia založená v roku 2017 ako nový model poskytovania štátnej podpory a propagácie iniciatív v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu na konkurenčnom základe. Činnosť fondu je v súlade s platnou legislatívou neoddeliteľnou súčasťou politiky a identifikovaných priorít Ministerstva kultúry a informačnej politiky Ukrajiny.

FB: https://www.facebook.com/lvivartpalace/

Identifikácia