I‘m Jana Vaterková

Je mi veľkým potešením pozvať Vás na absolventskú výstavu, kde predstavím svoju textilnú tvorbu – tapisérie, koberce a odevy.

The exhibition will take place in the slávica - a unique design store on Laurinská 19 in the center of Bratislava from June 3 until 18.