HUMANITA V DIZAJNE v Bratislave 17.5. - 2.7. 2023

„V stredu 17. mája o 17. hod sa otvára v Bratislave výstava Humanita v dizajne, ktorá prezentuje dizajnérske projekty od 36 autorov a autoriek!

Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne - Dizajn v kontexte krízy 

Na konci apríla hostil výstavu Veľtrh nábytku a bývania v Nitre, na ktorom ju videlo viac ako 58 500 návštevníkov! Riaditeľ podniku Agrokomplex Jozef Pavle udelil kurátorke výstavy Silvii Seneši Lutherovej a kolektívu partnerov Čestné uznanie veľtrhu za kurátorský výkon pri tvorbe konceptu výstavy!

Tešíme sa na návštevníkov a návštevníčky výstavy v Bratislave!

 


Kde?

Kedy?

 • Vernisáž: streda 17. mája o 17.00 hod.

 • Trvanie výstavy: 17. 5. – 2. 7. 2023

 • Otváracie hodiny: streda – nedeľa, 14:00 – 18:00

 


Ako dosiahnuť, aby bol svet okolo nás humánnejší?

Je to možné aj dizajnom, ktorý je ľudský, empatický, inkluzívny, starostlivý, spravodlivý, zmysluplný, užitočný, emocionálny, zdravý, sociálne prospešný, ekonomicky prínosný, ekologicky zodpovedný a trvalo udržateľný, jedným slovom: humanistický! 

 

Myšlienka dizajnu uplatňujúceho humanistické koncepty a metódy sa v súčasnosti šíri po celom svete ako prijateľná alternatíva pre tvorbu predmetov, prostredí, systémov a komunikácií, ktorá vedie k sociálne spravodlivej, zdravej a ekonomicky zaistenej budúcnosti ľudskej civilizácie a zároveň k zachovaniu a prosperite celého ekosystému. Ako sa v roku 2001 vyjadril známy teoretik dizajnu Richard Buchanan: „Dizajn nie je len ozdobou kultúrneho života, ale aj praktickou disciplínou zodpovedného konania.“ 

Výstava Humanita v dizajne - Dizajn v kontexte krízy prináša výber dizajnérskych projektov, ktoré reprezentujú humanistické prístupy k tvorbe dizajnu. Prostredníctvom realizácií 36 študentov a študentiek a tiež kolektívnych projektov zo štyroch vysokých škôl s výučbou dizajnu na Slovensku chce podnietiť k uvažovaniu nad sociálnymi a kultúrnymi, ekologickými, etickými, ekonomickými, technologickými, psychologickými i antropologickými aspektmi dizajnu. Zameriava sa pritom na viaceré oblasti dizajnu: nábytkový a interiérový dizajn, produktový aj textilný dizajn, vizuálnu komunikáciu a tiež experimentálny dizajn, v unikátnej koláži návrhov, výskumných projektov, modelov, experimentálnych inštalácií i prototypov pripravených do výroby.  

Výstava je jedinečnou reflexiou dizajnu pandemického obdobia, keďže prezentuje projekty, ktoré vznikali počas niekoľkých rokov pandémie (2020 – 2022) a neboli dosiaľ nikde vystavované, alebo tiež návrhy, ktoré nemohli byť v dôsledku protipandemických opatrení realizované. Viaceré z projektov sú absolventské práce, ďalšie boli vytvorené priamo pre výstavu. 

Tvorba uvedomelého, zodpovedného a trvalo udržateľného dizajnu od nastupujúcej generácie dizajnérov a dizajnérok prekypuje invenciou, kreativitou i optimizmom, odovzdaným v prospech lepšieho života každého človeka, zároveň bez nepriaznivého dopadu na ďalšie generácie ľudskej spoločnosti, či iné živé organizmy na našej planéte. Avšak na to, aby náš svet bol skutočne humánnejší, je nevyhnutné, aby sme všetci prekonávali svoje hranice myslenia, predstavivosti a jednania. Meradlom úspechu je konanie nás všetkých. “

 


Autorka koncepcie a kurátorka výstavy:

 • Silvia Seneši Lutherová 

Dizajnérka výstavy:

 • Andrea Ďurianová  

Grafický dizajn výstavy:

 • Peter Nosáľ  

Produkcia výstavy:

 • Gabriela Rybáriková, Silvia Seneši Lutherová 

 


Partneri výstavy:

 • Vysoká škola výtvarných umení: Katedra dizajnu, Katedra textilnej tvorby, Katedra vizuálnej komunikácie; Ateliér industrial dizajn, Ateliér experimentálneho dizajnu, Ateliér interiérového dizajnu, Ateliér textilného dizajnu, Ateliér Priestor  
 • Slovenská technická univerzita: Fakulta architektúry a dizajnu, Ústav interiéru a výstavníctva; Ateliér Kotrádyová, Ateliér Kočlík, Ateliér TR1MTAB, Ateliér Paliatka, Ateliér Kubušová  
 • Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra dizajnu nábytku a interiéru
 • Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu, Ateliér Inovácia, Ateliér vizuálnej komunikácie

 


Spolupráca:

Ferdinand Chrenka,  Michaela Lipková, Peter Paliatka, Elena Farkašová, Dušan Kočlík, Mária Fulková, Veronika Kotradyová, Katarína Morávková, Tibor Uhrín, Andrej Haščák, Sylvia Jokelová, Zuzana Šebeková, René Baďura, Miroslav Debnár, Ján Jánoš, Mária Nepšinská  

 


Vystavujúci autorky a autori:

Martina Bajteková, Ondrej Bukovec, Damián Cehlárik, Ondrej Ferianec, Natália Golianová, Ivana Gondová, Simona Hanesová, Žofia Horová, Frederika Krištofová, Eva Jenčuráková, Lenka Slačková, Katarína Plačková, Adam Trup, Adam Kukuc, Martina Zacharová, Petra Vicianová, Ivana Palušová, Jana Vlčková, Michala Lipková, Vlasta Kubušová, Matúš Lagin, Petra Rybánska, Terézia Kováčiková, Katarína Lešková, Soňa Pčolková, Silvia C. Bárdová, Timea Kepová, Viktor Tabiš, Pavlína Árendášová, Miroslav Vašek, Laura Sasváriová, Šimon Galanský, Diana Paulová, Martin Miština, Stella Šimurková  

+ kolektív študentov a študentiek z Ateliéru industrial dizajn, VŠVU: Georgios Somarakis, Samo Hartiník, Aneta Mintálová, Zuzana Kasanová, Andrey Golovashev, Veronika Gruberová, Andrea Bišťanová, Katarína Jurčišinová, Barbora Kvietkova, Pavol Soukal, Radovan Labaš, Ernest Marko, Natálie Česláková, Juraj Trojan, Laura Šunová, Simona Duchoňová, Beata Juritková, Viki Fehérová, Aneta Mintálová, Tomáš Ružinský, Vira Fesenko

 

Humanita v satelite 052023 banner