Human by Design

Sonda do sociálnych a metodologických inovácií v dizajne

Výstava je súčasťou projektu Dizajn a inovácie, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu vdigitálnej dobe, podporeného programom Interreg V-A, Slovenská Republika – Rakúsko, 2014 – 2020. Tematizuje stratégie a otázky súvisiace s úlohou dizajnu v súčasnej spoločnosti, najmä v súvislosti s hľadaním udržateľných riešení, inovatívnych materiálov, ale aj sociálnych či environmentálnych problémov.

Human by design