HRANICE NEISTOTY

Srdečne Vás pozýváme na vernisáž a výstavu v Generálnom konzuláte SR v Bruseli v rámci podujatia Photo Brussels Festival.


Kde:

  • Ateliér Franz Charlet

    • Reprezentačné priestory Generálneho konzulátu SR v Bruseli; Avenue Molière 195, Brusel, Belgicko.

Kedy:

  • Vernisáž: 09. 02. 2024 o 18:00

    • trvanie výstavy: 10. 02. – 05. 03. 2024

 

*Podujatie sa koná v kontexte medzinárodného podujatia Photo Brussels Festival. Viac na www.photobrusselsfestival.com.

 


HRANICE NEISTOTY

V priestoroch galérie Generálneho konzulátu SR sa dňa 9. februára 2024 o 18.00 hod uskutoční vernisáž kolektívnej fotografickej výstavy autorov Jany Ilkovej, Dominiky Jackuliakovej, Lenky Lukačovičovej a Eduarda Kudláča s názvom: “Hranice neistoty”. Neformálne združenie umelcov pracujúcich s podobným obrazovým kódom vytvorilo pre tento projekt koncept kompozície fotografií, ktoré v odlišných rukopisoch a spôsoboch snímania reflektujú stále viac aktuálnu tému neistoty, strachu z nadchádzajúceho a túžbe po aspoň provizórnych (pevných) bodoch našej existencie.

Svet nie je vždy v plnom rozsahu pochopiteľný a niektoré veci môžu byť mimo rámec nášho poznania. V kontexte života alebo rozhodovania to môže znamenať naraziť na miesto, kde nie je možné presne odhadnúť výsledok, a kde je potrebné čeliť riziku- miesto ležiace na hranici (napätia) medzi známym a neznámym, istotou a neistotou. Slovné spojenie "Hranice neistoty" sa snaží načrtnúť oblasť, kde epistemologická istota dosahuje svoje limity a kde sa otvára priestor pre ontologickú otázku neistoty. Poukazuje na existenciu hraníc našich schopností poznania, ktoré nám bránia v dosiahnutí istoty v rôznych veciach. Existujú totiž oblasti, kde sa konfrontujeme s neznámym a výsledky je len ťažko možné predvídať. Kolektívna výstava autoriek/-a si kladie za cieľ inšpirovať k premýšľaniu o tom, ako sa vyrovnávame s neistotou (nielen z filozofického hľadiska) a ako táto neistota ovplyvňuje naše chápanie reality a našej pozície v nej.

Vystavujúci:

Jana Ilková (*1978)

je výtvarníčka pracujúca prevažne s médiom analógového čiernobieleho fotografického obrazu. Dlhodobo vytvára projekt Diary, v ktorom reflektuje rôzne osobné a spoločenské témy. Jej tvorba bola prezentovaná na mnohých samostatných a kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na VŠVU v Bratislave.

Lenka L. Lukačovičová (*1987)

je výtvarníčka, ktorá vo svojej praxi prepája fotografiu s performance a inštaláciou. Dlhodobo sa venuje dokumentovaniu mestskej časti Trnávka. Momentálne pôsobí aj ako vedúca jedného z ateliérov na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škola výtvarných umení. Vystavovala významných galériách na Slovensku a v Českej republike a zúčastnila sa mnohých prestížnych zahraničných umelcovských festivalov.

Dominika Jackuliaková (*1989)

je fotografka, ktorá žije a pôsobí v Bratislave. Od ukončenia štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa venuje dokumentovaniu fragmentov osídlenej krajiny v okolí Lučenca. Pracuje prevažne s nemanipulovaným analógovým fotografickým obrazom. Vystavovala samostatne aj kolektívne na Slovensku aj v zahraničí.

Eduard Kudláč (*1972)

režisér, fotograf, kurátor fotografie. Vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Svoje práce prezentoval na viac ako dvoch desiatkach kolektívnych či samostatných výstavách na Slovensku a v Čechách.

 


HRANICE NEISTOTY plagát

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore VŠVU v spolupráci s Generálnym konzulátom SR pod značkou Slovenský dom v Bruseli. Mediálnym partnerom projektu je Slovenská tlačová agentúra (TASR) a dokumentmagazin.sk.