Hommage à Isaac Bashevis Singer

Výstava Hommage à Isaac Bashevis Singer je výsledkom spolupráce Akadémie výtvarných umení vo Varšave a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, zorganizovanej pri príležitosti 30 výročia od smrti Isaaca Bashevisa Singera.

Kurátorka výstavy: Beata Jablonská

Vystavujúci autori:  Olja Triaska Stefanovic, Jana Machatová, Andrea Pézman, Tomáš Klepoch,  Patrik Kovačovský, Palo Macho, Jana Hojstričová, Silvia Saparová, Stanislav Stankoci, Miroslav Žolobanič, Ivan Csudai

Výstava Hommage à Isaac Bashevis Singer je výsledkom spolupráce Akadémie výtvarných umení vo Varšave a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorá bola zorganizovaná  pri príležitosti 30. výročia od smrti Isaaca Bashevisa Singera (1902 - 1991). Svojím zameraním patrí k tým podujatiam, ktoré presahujú rámec výmenných výstavných spoluprác. Nielen preto, že sa priamo odvoláva na literárny odkaz významného spisovateľa, ale najmä tým, že v širokom rozptyle výtvarných médií sa snaží vytvoriť priestorovú  hypertextovú knihu, akúsi kultúrnu encyklopédiu rozpamätávania sa, tvorenú v dialógu výtvarníčok a výtvarníkov z dvoch blízkych kultúrnych kontextov.

Predchádzajúce ročníky výstavy Homamge à Isaac Bashevis Singer sú už niekoľko rokov  súčasťou známeho festivalu židovskej kultúry Singer´s Warsaw Festival. Ten pred osemnástimi rokmi založila Gołda Tencer, herečka, speváčka a riaditeľka Židovského divadla Ester Rachel a Idy Kamiński vo Varšave. Atmosféra a aj konkrétna topografia Singerovho sveta je poľským umelkyniam a umelcom bytostne blízka, a to aj preto, že poľský vidiek a predovšetkým Varšava zostali jeho literárnym svetom ako v ich intelektuálnych poschodiach, tak aj v uliciach ich periférie aj po jeho emigrácii do USA, v roku 1935.

Aj keď židovská kultúra do druhej svetovej vojny bola súčasťou aj československého kultúrneho spoločenstva, nemá šťastie na autora takého globálneho významu, aký dosahuje poviedkovou a románovou tvorbou I. B. Singer. Avšak vďaka sústredenej aktivite českého vydavateľstva Odeon a neskôr predovšetkým vydavateľstva Argo je do českého, teda blízkeho jazyka preložené takmer celé jeho literárne dielo.

Výber autoriek a autorov slovenskej výtvarnej scény je postavený na univerzálnejšom rámci, ktorý nie je viazaný ku konkrétnej Singerovej poviedke alebo lokácii jeho literárneho miesta.  Vedome sme ho ale viazali k „singerovkej atmosfére“ takej typickej  životnému priestoru strednej Európy, ktorý je charakteristický neistým údelom, navonok nehybným časom, pestovaným sebaklamom a predovšetkým humorom. To všetko uprostred niekde vždy číhajúcej tragédie.

Hovorí sa, že Isaac Bashevis Singer bol jedným z najväčších rozprávačov a kronikárov „malých dejín“ 20. storočia. Jeho žánrovo pestré romány a poviedky pripomínajú, že stredoeurópsky priestor bol kedysi bohatý práve etnickou a kultúrnou  pestrosťou, ktorý po  II. svetovej vojne a holakauste je nenávratne a asi už navždy stratenou minulosťou.
Pripomenutie  imaginatívneho Singerovho sveta  je jedným z cieľov výstavy, avšak nie iba v pietnom pripomenutí významného autora, ale aj pokusom vrátiť tomuto priestoru nielen na papieri deklarovanú obyčajnú ľudskú blízkosť .

Beata Jablonská