Hluk Vlastnej Hlavy – Ateliér Maľby III.

Pozývame Vás na jednodňovú výstavu 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia z Ateliéru maľby III. na VŠVU

FUGA, Bratislava


Vystavujúci: Paulína Gajerová, Lilla Gombos, Daniela Illešová, Adam Priecel, Kamil Šlapák


Študent, ktorému sa pošťastilo namaľovať obraz a učiteľ, ktorý sa naň díva v princípe nie sú v rovnakom vzťahu k tomuto dielu. Kým (nie len) začínajúcemu maliarovi ide o to, čo všetko sa mu podarilo ukázať, poprípade povedať, pedagógovi ide skôr o to, pochopiť tento maliarsky jazyk, či a vďaka čomu je konzistentný, a aké obrazy reálne aj potenciálne nesie. Nie je to vždy fér, ale našťastie nejde o nadradené hľadisko. A ďalej, kým študent hľadí na tú-ktorú maľbu ako na výsledok, učiteľ vidí v tejto maľbe jedno zastavenie v dlhodobom neukončenom procese autorského vývoja. Ak je dialóg obojstranný a dlhodobý, tak sa študent časom niekedy díva z perspektívy učiteľa, a učiteľ zas z perspektívy (zámerov, túžob, kritického myslenia a vkusu) študenta-maliara.

Na výstave vidieť výsledky tohto dialógu, no nie je na škodu chápať ich ako míľniky anticipujúce ďalšiu cestu. V každom prípade tu predstavujeme hluk hláv z Ateliéru maľby III., v ktorých vrú obrazy, o ktorých povahe, citlivosti a budúcom naladení hovoria predstavené maľby. Na druhú stranu, bola by škoda prehliadať to najpodstatnejšie: kvality, ktoré sú už v obrazoch prítomné, a ktoré odkazujú k motivickej aj tematickej zaangažovanosti každého predstaveného maliara. Medzi týmito najmladšími členmi nášho ateliéru dominuje spontánna náklonnosť k figuratívnosti. Tá slúži, aspoň zatiaľ, ako artikulačný nástroj pre – akokoľvek by to bolo lákavé zjednodušiť konkrétnymi udalosťami – existenčne vyostrenú situovanosť: Pozorujeme protagonistov konfrontujúcich sa s prostredím, vymedzeným priestorom, predmetnosťou či štruktúrou. Pozorujeme protagonistov neuroticky sa derúcich zo seba, zavíjajúcich sa do seba, alebo v súboji s ne-vlastnými časťami seba. Dielo ukazujúce dve ryby pod hladinou je rubom tejto tiesnivej hutnosti, no zároveň ju aj dokazuje tým, že od tohto nemého sveta voľných únikov rýb je pohľad predsa len oddelený povrchom pastelovej hladiny. Vo väčšine prípadov tejto vážnosti obratom sekunduje groteskný podtón. A potom je tu situovanosť každého jedného študenta v poly maliarskych prístupov. Tá je prirodzene rozmanitá. Výstava je pre nás príležitosťou uviesť túto nie len tematickú, ale aj maliarsku diverzitu v dialóg. Ten môže pomôcť osvetliť, čo to vlastne my maliari robíme aj vďaka tomu, že pochopíme, ako to robia druhí maliari blízko nás, keď rozvíjajú a zjemňujú vlastnú citlivosť.

Rastislav Podhorský


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FB event