Habitat

Výstava „Habitat“ predstavuje aktuálnu tvorbu mladých autoriek a jedného autora pracujúcich na poli súčasného umenia rôznymi prístupmi a v rôznych médiách.

Vystavujúci autori: Alexandra Barth, Martina Mäsiarová, Lucia Žitnayová, Martin Hrvol

Kurátor: Ľuboš Kotlár


Koncepcia výstavy, ako napovedá samotný názov, pramení z ich neutíchajúceho záujmu o pozorovanie svojho okolia. Slovom „habitat“ zvyčajne označujeme priestor pohybu biologického druhu v biotope, či biotop ako taký. S každým vystaveným dielom je previazaná inšpirácia osobnou skúsenosťou autora/autorky. Napriek tomu pôsobí pohľad všetkých zúčastnených na prostredie, v ktorom sa pohybujú, výrazne odosobneným a konštatujúcim dojmom. Z každodenných výjavov sa stávajú pohľady hodné záznamu, ich archivácie a zdieľania. 

Prvok scudzenia artefaktov bežného prežívania, akými sú napríklad banálne mestské zátišia, sa tak stáva zovšeobecňujúcim nielen na osobnej úrovni autora/autoriek. Pripomína vedecké pozorovanie daného biologického druhu iným druhom, jeho výskum a katalogizáciu. Bez prítomnosti figúr tieto výjavy podvedome evokujú princíp archeologického výskumu (už) nejestvujúcej civilizácie. Všetky pozostalé artefakty sú rovnako dôležité pre pochopenie jej spôsobu života, vedomostí, či mytológie. Zdanlivá banalita tu nadobúda status monumentu, jedinečného zachovaného svedectva hodného nášho záujmu a štúdia.

Výstava „Habitat“, napriek jednotiacej obsahovej trajektórii, pracuje s pluralitnými prístupmi k tvorbe po formálnej i obsahovej stránke. Alexandra Barth prezentuje diela, ktoré sa venujú prevažne záznamu mestského prostredia a mestských zátiší, Martina Mäsiarová sa, naopak, zameriava na prostredie lesov, hôr, konkrétne horských útulní. Kým všetky autorky pracujú vo vystavených dielach s tlmenou farebnou škálou a štylizáciou, Lucia Žitnayová svoje námety ďalej transformuje do abstrahujúcich lineárnych kompozícií. V dielach Martina Hrvola sa všetky tieto formálne prístupy prepájajú - technické materiály, akými sú sklo a kov, spája s prírodnými. Vytvára priestorové inštalácie pripomínajúce dôverne známe objekty, ktoré však zároveň predstavujú znepokojivý výsek zmyslami vnímanej reality uzamknutý v pevných štruktúrach pravidelných konštrukcií.

Alexandra Barth (*1989, Malacky) ja absolventkou Katedry maliarstva a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Ivana Csudaia (2007 – 2013). Vystavovala na viacerých samostatných a skupinových projektoch, najmä v nezávislých bratislavských galériách (Phoinix, HotDock, PRFR). Vo februári 2020 mala samostatnú výstavu v talianskej Pescare (Fondazione Zimei). V roku 2017 založila artist-run galériu Temporary Parapet v bratislavskej Petržalke. V súčasnosti žije a tvorí na vidieku neďaleko Bratislavy.


Martin Hrvol (*1989, Hnúšťa) je absolventom Katedry socha, objekt, inštalácia pod vedením doc. Jána Hoffstädtera, akad. soch. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa prevažne tvorbe priestorových inštalácií, pričom často pracuje s prírodnými materiálmi. Tematizuje mýty a prácu s architektonickými formami. Je víťazom deviateho ročníka ceny EXIT 2019.


Martina Mäsiarová (*1991, Žilina) v roku 2018 ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre maliarstva a iných médií pod vedením prof. Daniela Fischera, neskôr Martina Špirca a Rastislava Podhorského. Počas štúdia absolvovala niekoľko zahraničných stáži a rezidencií (Írsko, Portugalsko, Nemecko, naposledy Švédsko, Fengersfors 2018). Vystavovala na Slovensku aj v zahraničí, najvýraznejšie boli projekty 1+1+1+1=1 v Galérii Medium (2019), How to build a nest (ad/ad Project Space, Hannover, Nemecko 2019), Future Perfect Simple Continuous (Slovenské národné múzeum, Bratislava, 2020).


Lucia Žitnayová (*1994, Nitra)  je študentkou diplomového ročníka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre maliarstva v IV. Ateliéri Prof. Ivana Csudaia,akad. mal. Vystavovala na skupinových výstavách v Bratislavskej a Piešťanskej Flatgallery, v roku 2019 sa zúčastnila projektu Art spaces. Vo svojej tvorbe sa sústreďuje nielen na maliarske médium, ale taktiež pracuje s inštaláciou a sochou. V jej tvorbe môžeme rovnako vnímať aj vplyv scénografie.

Výstava absolventov VŠVU v galérii NBS