Geotextília tapisérie

Výstava vizuálnej tvorby Juraja Kadlečíka.

Primaciálny palác Bratislava, Justiho sieň


facebook event


Predmetom výstavy je maliarske ostinato na temu artefakt v paláci. Maliarske podklady (geotextil, brúsny papier, bavlnené plátna)  slúžia ako nosič pre limitované farebné naklonené okienka.  

Účelom geotextilu v dejinách je aj spevnenie zeminy na inžinierske alebo záhradné zásahy. 

Prepúšťanie vernakulárnych momentov počítačovej hry AoE2 de skrz Lyotardom označenej narácie rozdá priehrštie civilizácie v ktorej sa nachádza odložená výstava z januára 2021