Future Perfect Simple Continuous

Sitespecific inštalácia v priestoroch Slovenského národného múzea je kolektívnym výsledkom a pokračovaním minuloročnej série výstav Podkrovie v Galérii mesta Bratislava.

Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan

Kurátor: Gabriela Smetanová
Architekt výstavy: Maroš Greš
Vizuálna komunikácia: Ľubica Segečová

Vernisáž: 28. 2. 2020, 18.00
Trvanie výstavy: 29. 2. – 29. 3 2020 
Ut-Ne 13.00 – 17.00

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2 Bratislava
(priestory bývalého Detského múzea, vstup z Múzejnej ulice)

Future Perfect Simple Continuous

future perfect simple continuous
je dokonalá budúcnosť
je dokonavá budúcnosť
jednoduchá
pre-biehajúca (už)
predbudúcnosť
predprítomnosť
ne-prítomnosť
miesto bez času. čas tu neplynie, v určitom bode zastal a už v ňom zotrval. natrvalo
čas stojí na mieste ale skúša sa naťahovať (načahovať) všetkými smermi
už uskutočnená budúcnosť

Súčasná dioráma
Súčasnosť je existujúca, dejúca sa teraz. 
Súčasnosť je bytie spolu v jednom čase, dočasne. 
(Intenzívna spoločnosť dočasného prežívania)

Dočasnosť je súčasným pohľadom k budúcnosti,
„nová budúcnosť“.

Vo fáze po neomuzeálnom období sa muzejným stáva človek sám,
ako globálny superpredátor,
invazívny druh,
znakom, symbolom minulosti.
Entita existujúca v inštitúcii odkazujúca sama na seba,
satisfakcia.

Chránený rámcom (múzea)
Človek zosúčastnený

Realizáciu výstavy podporil z verejných zdrojov formou dotácie Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia