Fragment a gesto

Národná banka Slovenska a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy študentov katedry maliarstva

Vernisáž: 23. júna 2020 o 17.00 vo výstavných priestoroch NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava

Úvodné slovo: Peter Kažimír, guvernér NBS

Výstavu uvedie: Bohunka Koklesová, rektorka VŠVU

Vystavujúci: Šimon Kučera, Matej Maturkanič, Stanislav Macko, Nikola Šušovicová

Sprístupnenie výstavy: 24. 6. – 31. 8. 2020, NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava

Fragment a gesto

Národná banka Slovenska v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave pripravila výstavu študentov Katedry maliarstva.  Výstava je začiatkom spolupráce obidvoch inštitúcií, ktorá bude pokračovať pravidelnými prezentáciami diel študentov a absolventov školy. Výstavné projekty sa budú systematicky zameriavať na rôznorodé podoby súčasného umenia. Je ambíciou NBS podporovať mladých umelcov expozíciami umiestnenými vo výstavných priestoroch banky. Výstavy budú prístupné aj pre verejnosť.

Výstava Fragment a gesto prezentuje diela štyroch autorov, ktorí študujú v ateliéri prof. Ivana Csudaia, akad. mal. a v ateliéri Mgr. art. Rastislava Podhorského.

Tvorba každého z nich je mimoriadne individuálna, pričom spoločnou charakteristikou ich tvorby je fragmentarizácia sveta, ktorú reprezentuje gesto, znak, alebo okamih. Generácia začínajúcich umelcov rezignuje na rozprávanie „veľkých príbehov“. Naratívy nahrádza výsekom situácie, ktorá viac posilňuje atmosféru, náladu, alebo melanchóliu dnešného sveta. Ich výpoveď je istou protiváhou digitálneho sveta, sociálnych sietí a virtuálnych realít.

Nikola Šušovicová vo svojich prácach analyzuje možnosti vnímania reality, poukazuje na obmedzené možnosti nášho vnímania, realistické prvky interiérov postupne redukuje v prospech atribútu predmetu, obsahovo vyprázdneného znaku. Aj Matej Maturkanič sleduje vo svojich dielach fenomén znaku, alebo gesta, ktorý nachádza v realite dňa v podobe grafity. Na plátna prenáša gesto urbánnej subkultúry v kombinácii s digitálnymi znakmi. Stanislav Macko sa zaoberá vrstvením farebných plôch, ktoré kombinuje s rozmaľovanými maliarskymi gestami. Kompozície sú voľnou interpretáciou zvuku alebo hudby. V tvorbe Šimona Kučeru sa výrazne prelína digitálna skúsenosť s maliarskou technikou „airbrushu“. Farebné abstraktné kompozície počítajú s vizuálnym vnemom diváka, pričom je podstatná aj jeho skúsenosť s optickou ilúziou.

Na výstavu srdečne pozývame počas prázdninových mesiacov, v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 h.

Výstava potrvá do 31. augusta 2020