Fragile

Východiskovým bodom výstavy Fragile je pojem krehkosti vo významoch a kontextoch, ktoré sa primárne točia okolo ľudského subjektu. Predstavuje práce autoriek, ktoré citlivo vnímajú, trávia a transformujú svoje skúsenosti a pozorovania ohľadom zraniteľnosti, nestálosti, premenlivosti či pominuteľnosti. Krehkosť sa v ich dielach objavuje nielen ako vlastnosť znamenajúca obmedzenie, potenciálnu hrozbu, ale aj ako kvalita, ktorá súvisí s opatrnosťou, pozorným sledovaním vecí a javov z rôznych uhlov pohľadov. Nie je primárne prepojená iba s človekom – figúrou, skôr sa viac sústredí na to, čo formuje subjekt v rámci istého momentu a z istej pozície.

Michaela Moravčíková, Aliza Orlan, Denisa Slavkovská, Dana Tomečková a Hana Polívková 

Kurátorka: Miroslava Urbanová  


V centre záujmu série Denisy Slavkovskej stojí snaha o kresobné prepísanie človeka do formy univerzálneho symbolu, jednoducho čitateľného znaku. Namiesto náčrtu kontúr v jasnom uzavretom obryse ich však nakoniec, naopak, v nespočetných variáciách rozbíja, rozpíja, rozpúšťa ich autonómiu, a zároveň im vracia auru jedinečnosti, unikátu.  

Práce queer umelkyne Alizy Orlan, ktorá tiež častokrát kreslí a narúša štylizované figúry, sa dotýkajú témy fluidity rodovej identity. Protirečí predstavám o škatuľkách binárne definovaných úloh a ich vizuálnej reprezentácie. Tie sa v dielach prelínajú v delikátnych detailoch a prerastajú sa navzájom v organicky pôsobiacich tvaroch a kompozíciách.  

Dana Tomečková sa pohybuje v poli obrazotvornosti, ktorá prostredníctvom procesuálnosti a jednoduchými zásahmi zviditeľňuje kvality hmôt, priestorov, pocitov a zážitkov z nich. Robí tak prostredníctvom práce s materiálmi ako hlina či práškový cukor, v ich efemérnej, bezprostredne tvarovateľnej poetike.  

Šperkárka Hana Polívková sa inšpiruje prírodou a kolobehom života, pracuje s krehkosťou, mäkkosťou, sentimentom i pominuteľnosťou okamihu. V projekte Wordlab spoločne vytvorili porcelánové objekty, ktoré nám potichu tlmočia emočne nabité slová ako love, beat, soul, melt, heart.  

Slnečné siete Michaely Moravčíkovej prepájajú v autorskom maliarskom dialógu dva vizuálne kódy –abstrakciu a odkazy na figuratívne fresky zaniknutej minojskej kultúry. Žiarivé, energiou pulzujúce kompozície v sebe nesú paradoxnú melanchóliu za niečím minulým a vo svojej pôvodnej celistvosti neuchopiteľným. Cyklus vznikol ako dozvuk nálady z prvého pandemického leta, ktoré mnohým prinieslo čas a príležitosť konfrontovať sa s vlastnou, nečakane krehkou pozíciou v rôznych oblastiach života. Obrátiť sa do seba je jedným z krokov v hľadaní svojho miesta v rámci väčších celkov, spoločenstiev a kultúr, ktoré by mali rozmanitosť jednotlivcov prijímať s rešpektom. 


Michaela Moravčíková (*1991) študovala medzi rokmi 2010 až 2016 architektúru a urbanizmus na STU v Bratislave. Momentálne študuje v Ateliéri maľ+by na VŠVU v Bratislave. Absolvovala stáže v anglickom Newcastle a španielskej Barcelone. V roku 2020 absolvovala rezidenčný pobyt na Stanici Žilina –Záriečie. Do konca apríla 2021 beží v bratislavskej Flatgallery jej prvá samostatná výstava s názvom Zveriť sa. 

Aliza Orlan (*1990) je absolventkou Katedry grafiky a iných médií VŠVU v Bratislave. Zúčastnila sa na ročnej stáži na Strzeminski Academy of Art Lódz v Poľsku. Svoju tvorbu prezentuje aj ako Jakub Jenčo či Orlando. Výber zo sólo a skupinových výstav: 2020 Little Room of Queer Loneliness Diera do sveta Liptovský Mikuláš, Prírody a prírodzeniaA4 –Priestor pre súčasnú kultúru Bratislava, 2018 Spoza katedry Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín, 2016 Úvahy Baestro Bratislava. 

Denisa Slavkovská (*1994) je absolventkou Ateliéru maľby III. na VŠVU v Bratislave. Študovala aj na Fakulte umení TU v Košiciach. Absolvovala ročnú stáž na Akadémií krásnych umení v poľskom Krakove či umeleckú rezidenciu v Ukrajine prostredníctvom rezidenčnej platformy KAIR. V roku 2019 sa stala finalistkou českej Ceny EXIT. Výber zo sólo a skupinových výstav: 2021 How it was to be a human? Bohéma Bratislava, 2020 Zotrvačná zóna Flatgallery Bratislava, 2020 Mám plán!, T3 kultúrny prostriedok Bratislava, 2019 Plus mínus nula Beastro Bratislava, 2019 Výstava finalistov ceny Exit 2019 Galerie Emila Filly Ústí nad Labem, 2016 Afterlife Nitrianská galéria.  

Dana Tomečková (*1986) je absolventkou ateliéru S+M+L_XL –KOV A ŠPERK na VŠVU v Bratislave. Počas štúdia absolvovala ročnú študijnú stáž na Oslo National Academy of the Arts v Nórsku. Okrem šperkárskej tvorby (v súčasnosti hlavne v rámci projektu Ateliér Ovál) sa venuje aj voľnému umeniu. Pravidelne nadväzuje autorské spolupráce a aktívne sa zúčastňuje workshopov, sympózií a rezidencií, tento rok napr. umeleckej rezidencie v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Výber zo sólo a skupinových výstav: 2020Footnote on the Temporary Matter Beastro Bratislava, 2019 1+1+1+1=1 Galéria Medium Bratislava, 2018 Seating Islands Nultý priestor A4 Bratislava, 2018 OK / XII. trienále malého objektu a kresby Banská Štiavnica, 2016 37 m² of space Galéria +-0,0, Žilina. 

Hana Polívková (*1989) je absolventkou odboru Design kovu a šperku na Ústave umenia a designu v Plzni a ateliéru S + M + L_XL –KOV A ŠPERK na VŠVU v Bratislave. Zúčastnila sa početných výstav venovaných šperku na Slovensku i v Česku.